Periyodik cetvelin özellikleri nelerdir kısaca

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 13 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Periyodik cetvelin özellikleri madde madde

  1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak üzere 16 grup vardır.

  2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür.

  3. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal özellikleri de aynıdır.

  4. Periyodik cetveldeki gruplar şöyle adlandırılır.

  GRUP ADI :

  1A Alkali metaller

  2A Toprak alkali metaller

  3A Toprak metalleri

  4A Karbon grubu

  5A Azot grubu

  6A Oksijen grubu

  7A Halojenler

  8A Soygazlar(asal gazlar)

  5. Her periyot bir alkali metalle başlar ve bir soygaz ile biter.

  6. Hidrojen alkali metal olmadığından 1.periyot alkali metalle başlamaz.

  7. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe asitlik özelliği artar, bazlık ve elektrik iletkenliği azalır.

  8. Soldan sağa doğru atom çapı azalırken yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar.

  9. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artarken yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır.

  10. Soldan sağa doğru çap azaldığı için elementlerin elektron ilgisi (elektronegatiflik) artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır.

  11. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artar, soldan sağa doğru azalır.