Peygamber Efendimizin İsimleri ve Anlamları

Konusu 'Hz Muhammedin Hayatı' forumundadır ve Lavinia tarafından 1 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Peygamber Efendimizin İsimleri Kaç Tane

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in birçok ismi vardır. Peygamberimizin isimlerinden 99 tanesi ve ne anlama geldikleri aşağıda listelenmiştir.

  1. Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
  2. Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
  3. Âdil: Adaletli
  4. Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş
  5. Ahsen: En güzel
  6. Alî: Çok yüce
  7. Âlim: Bilgin, bilen
  8. Allâme: Çok bilen
  9. Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
  10. Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
  11. Beşir: Müjdeleyici
  12. Burhan: Sağlam delil
  13. Cebbâr: Kahredici, gâlip
  14. Cevâd: Cömert
  15. Ecved: En iyi, en cömert
  16. Ekrem: En şerefli
  17. Emin: Doğru ve güvenilir kimse
  18. Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
  19. Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
  20. Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
  21. Gâlip: Hâkim ve üstün olan
  22. Ganî: Zengin
  23. Habib: Sevgili, çok sevilen
  24. Hâdi: Doğru yola götüren
  25. Hâfız: Muhafaza edici
  26. Halîl: Dost
  27. Halîm: Yumuşak huylu
  28. Hâlis: Saf, temiz
  29. Hâmid: Hamd edici, övücü
  30. Hammâd: Çok hamdeden
  31. Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
  32. Kamer: Ay
  33. Kayyim: Görüp, gözeten
  34. Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
  35. Mâcid: Yüce ve şerefli
  36. Mahmûd: Övülen
  37. Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
  38. Mâsum: Suçsuz, günahsız
  39. Medenî: Şehirli, bilgilive görgülü
  40. Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
  41. Mekkî: Mekkeli
  42. Merhûm: Rahmetle bezenmiş
  43. Mes'ûd: Mutlu
  44. Metîn: Çok sağlam ve güçlü
  45. Muallim: Öğretici
  46. Muktedâ: Peşinden gidilen
  47. Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
  48. Müctebâ: Seçilmiş
  49. Mükerrem: Şerefli, yüce
  50. Müktefî: İktifâ eden, yetinen
  51. Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
  52. Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
  53. Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
  54. Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
  55. Mustafa: Çok arınmış
  56. Müstakîm: Doğru yolda olan
  57. Mutî: Hakka itaat eden
  58. Mu'tî: Veren ihsân eden
  59. Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
  60. Müşâvir: Kendisine danışılan
  61. Nakî: Çok temiz
  62. Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
  63. Nâsih: Öğüt veren
  64. Nâtık: Konuşan, nutuk veren
  65. Nebî: Peygamber
  66. Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
  67. Necm(i): Yıldız
  68. Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
  69. Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
  70. Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
  71. Nûr: Işık, aydınlık
  72. Râfi: Yükselten
  73. Râgıb: Rağbet eden, isteyen
  74. Rahîm: Mü'minleri çok seven
  75. Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
  76. Resûl: Elçi
  77. Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
  78. Saîd: Mutlu
  79. Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
  80. Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
  81. Sâdık: Doğru olan, gerçekci
  82. Saffet: Arınmış, seçkin kişi
  83. Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
  84. Sâlih: İyi ve güzel huylu
  85. Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
  86. Seyfullah: Allah' ın kılıcı
  87. Seyyid: Efendi
  88. Şâfi: Şefaat edici
  89. Şâkir: Şükredici
  90. Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
  91. Tâhir: Çok temiz
  92. Takî: Haramlardan kaçınan
  93. Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
  94. Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
  95. Vâiz: Nasihat eden
  96. Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
  97. Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
  98. Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
  99. Zâkir: Allah' ı çok anan.