Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz'in Mübârek İsim ve Lakapları

Konusu 'Hz Muhammedin Hayatı' forumundadır ve Elif tarafından 24 Ocak 2016 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Peygamberimizin İsimleri

  Resul'ü Ekrem Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) hakikati, hakikatlerin hakikati, yani özü olan ismi azamın nurundandır. Bu ismi azam ise bütün mübarek isimlerin ve sıfatların mertebelerini özünde toplamıştır.. Ruhu Allah'ın zatının nurundandır.Aklı zat isimlerinin nurundan, kalbi bütün sıfat isimlerinin nurundandır. Nefsi,bütün fiil isimlerinin nurlarındandır.
  Hak Teala Hz. Muhammed Mustafa'yı (sallallahu aleyhi vesellem) nur olarak yarattı ve vesileyle derecesi çok yüksek oldu. Alimler, Peygamber Efendimizin isimlerinin sayısı hakkında birçok görüş ileri sürmüşlerdir. Peygamberimizin Tevrat ve İncil’deki isimleri, Kur'an ve hadislerdeki isimleri, semavatta, melekler arasındaki isimleri, arzda mahlukat arasındaki isim, sıfat ve ünvanları dahil edilerek beş yüz ismi olduğu belirtilmiştir.

  Peygamber Efendimiz'in İsim ve Lakapları hakkında; Âlimlerden birçoğunun işaret buyurduğu gibi, “isimlerin çokluğu müsemmanın yüceliğine ve büyüklüğüne delalet eder.” (Kastalânî, Mevâhibu’l-ledünniye, c. 1, s. 236, 239)

  Peygamber Efendimiz'in de çok isim ve ünvanının olması, onun makamına ve şanına verilen değerin bir ifadesidir.Şifa-i şerifde nakledilen bir hadis-i Şerife göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; “Benim Kuran’da yedi ismim vardır: Muhammed, Ahmed, Yasîn, Taha, El-Müdessir, El-Müzemmil ve Abdullah.”

  [​IMG]
  Peygamber Efendimiz'in en iyi bilinen ve insanlar arasında asıl kullandığı ismi Muhammed’dir. Bu ismi ona vermesini Cenab-ı Rabbül Âlemin, annesi Amine Hatun’a rüyada bildirmiştir.

  Muhammed, hamd kökünden gelir, manası “çok övülen, methedilmeye layık hasletleri çok olan” demektir. Efendimiz, Kur’an-ı Kerim’de dört kere Muhammed ismi ile anılmıştır. Bunlardan biri şu ayet-i kerime’dir;

  “İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed’e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır, inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.”(Muhammed-2)

  Muhammed isminin şanı çok yücedir. Allah-u Zülcelal, Resulünün şanını yüceltmiş, onun adını kendi adının yanına yerleştirmiştir. “Allah’tan başka ilah yoktur” lafzının yanında Kelime-i tevhide, ezana, Kuran-ı Kerim ayetlerine “Muhammed Allah’ın Resulüdür,” mealindeki lafzını eklemiştir.

  Buna işaretle ayet-i kerimede “(Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi?” (İnşirah; 1-4) şeklinde işaret buyurmuştur.

  Peygamberimizin Kuran-ı Kerim’de zikri geçen diğer adı, Ahmed’dir. (Saf; 6)

  Ahmed ismi de, en çok övülen veya en çok hamd ve şükür eden, ya da bu hasletlerle anılan zat mânâlarına gelir. (Müfredâtü’l-Kuran)

  Yasin ismi şerifi, sürelerin başındaki munkatı’ harflerdendır. Bu harfler müteşabihtir, yani hakiki manasını Allah’tan başka kimse kesin olarak bilemez. Said b. Cübeyr’den rivayet edildiği üzere Hz. Peygamber’in bir ismidir ve devamındaki ayette geçen, “Emin ol ki sen, hiç şüphesiz gönderilen peygamberlerdensın.” hitabı buna uygun düşmektedir.

  Tâhâ ismi de aynı ismi taşıyan surenin başındaki munkatı harflerdir. Bahsi geçen hadis-i şerifte Peygamberimizin isimlerinden olduğu bildirilmiştir. Ayetin devamına bakılacak olursa, buna muvakıf düşmektedir.


  Devamı: http://www.webbilge.net/peygamberimizin-mubarek-isimleri/#ixzz3yCMTUOEX