Peygamberlerin geliş sırası ve tarihleri

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Mira tarafından 22 Mart 2014 başlatılmıştır.

 1. Mira

  Mira Moderatör Yönetici


  Peygamberlerin geliş sırası ve tarihleri hakkında bilgi


  Peygamber isimleri ve hakkında bilgi, peygamberlerin geliş sırası bilgisi … Peygamberlerimiz Kur’an-ı Kerim’de ilk olarak Adem As’ın ismi geçmiştir.

  Hz. Adem, Kur’an-ı Kerim’de toplam olarak 25 kere adı geçmektedir. İlk yaratılan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk ayak basan ve kullanandır.

  Kur’an’da yer alan 71. surede o anlatılmaktadır ve onun adı süreye verilmiştir. Peygamberlik vazifesi yürüttüğü Kavminde ona inanan çok nadir kişi olmuştur.

  Hz.Yakup, Kur’an’da 16 kez anılmıştır. Hz. İbrahim’in torunu, Hz. İshak’ın ise oğludur. Yıllarca evlat özlemi ile sınanmıştır. Oğlu hz. Yusuf’un özleminden acısından gözleri görmez olmuş, ona kavuşmasıyla tekrar açılmıştır. Hz. Yusuf, Kur’an’da 27 kez anılmıştır. Kur’an’da yer alan 12. sure onun adını almıştır.

  Hz. Yakub’un 12 oğlu arasında en çok sevdiğidir. Kardeşleri haseti yüzünden, onu kuyuya atmıştır. Rüya tabiri yeteneği vardır. Bu yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici dahi olmuştur. Kur’an’da baştan sona bir sürede, kıssası anlatılan tek Peygamber’dir. Bu kıssaya ise Kur’an’da “kıssaların güzeli” denmiştir.

  Hz. Eyyub, Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Sabrıyla bilinen peygamber uzun yıllar ağır hastalıkla sınanmıştır.

  Hz. Şuayb, Kur’an’da 11 kez anılmıştır. Güzel hitabından dolayı “Peygamberlerin Hatibi” lakabını almıştır. Hilebaz, Ölçü ve tartıda çok hile yapan Medyen ve Eyke halkına Peygamber olarak gönderilmiştir. Kızlarından biri ise Hz. Musa izdivacına müsaade etmiştir.

  Hz. Musa, Kur’an’da tam 136 kez anılmıştır. Kendisinden ve yaşadıklarıyla en çok Kuran’da bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak vazifelendirilmiştir. İsrailoğulları onun sayesinde Mısır’ı boşaltmışlardır. Kendisine Tevrat kitap olarak nail olmuştur.

  Hz. Harun, Kur’an’da 20 kez anılmıştır.

  Hz. Musa’nın kardeşi ve yardımcısıdır. Hz. Musa Medyen’den Mısır’a döndüğü vakitlerde Hz. Harun’a Allah’ın emirlerini ulaştırmış, o da bunları kabul ederek Hz. Musa’ya yardım etmiştir. En bilinen özelliği Güzel konuşması ve hitabetidir. Hz. Davud, Kur’an’da 16 kez anılmıştır. Sesinin güzelliği ile bilinen Peygamberin hatta o kadar güzel sesi vardı ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik edermiş. Peygamberlik vazifesinden evvel Tâlût’un ordusunda asker olarak savaşmıştır. Peygamberlik göreviyle beraber İsrailoğullarına krallık yapmıştır. Asıl mesleği Demirciydi. Hz. Davud’a Zebur indirilmiştir.

  Hz. Süleyman, Kur’an’da 17 kez anılmıştır.

  Hz. Davud’un oğludur. Babasının ölümünün ardından hükümdar olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerle iletişim kurma kabiliyetine sahiptir ve emrinde onları çalıştırdığı bilinmektedir.

  Hz. Zülkifl, Kur’an’da 2 kez anılmıştır.

  Hz. Eyyub’un oğludur. Sabrı sayesinde Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen bir Peygamberdir. Hz. Yunus, Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Kur’an’ın 10. suresine onun ismi verilmiştir. Asurluların başkenti Ninova halkına peygamberlik yapmıştır. Denizde bir yunus balığınca yutulmuş ama balık kendisine birş ey yapmadan onu karaya ulaştırmıştır. Hz. İlyas, Kur’an’da 3 kez anılmıştır. İsrailoğullarının Ba’l’ a tapan bir kabilesine peygamberlik yapmıştır.

  Hz. Elyesa, Kur’an’da 2 kez anılmıştır. Hz. İlyas’a yardımcı olarak görevlendirilmiştir. Hz. Zekeriyâ, Kur’an’da 7 kez anılmıştır. Hz. Süleyman’ın neslinden gelmiştir. Kudüs’te Hz. Meryem’i himayesi altında korumuştur. İsrailoğulları tarafından şehit mertebesine ulaştırılmıştır. Hz. Yahya, Kur’an’da 5 kez anılmıştır.

  Hz. Zekeriyya’nın oğludur. Adı kimse tarafından kullanılmamış ve Allah tarafından konulan bir isimdir. Hz. İsa’nın müjdecisi ona vakıf olmuştur.

  Hz İsa, Kur’an’da 25 kez anılmıştır. Babasız olarak doğan Hz. İsa ALLahın bir mücizesidir. Beşikte iken konuşma, Ölüleri diriltme, hastaları ve körleri iyileştirme gibi mucizeleri vardır. Doğum yılı miladi takvimin başlangıcıdır. Asıl Mesleği marangozdur. Kendisine İncil nail olmuştur.

  Hz. Muhammed S.A.V., Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Kur’an’ın 47. suresine adı verilmiştir. Gelmiş geçmiş peygamberlerin sonuncusudur. Tüm insanlara Peygamber olarak görevlendirilmiştir. Kur’an-ı Kerim ise kendisine nail olmuştur.