Pisagor Kimdir Hayatı Kısaca

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Demir tarafından 10 Nisan 2014 başlatılmıştır.


 1. Pisagor Kimdir Kısaca

  Pisagor MÖ 570 – MÖ 495 tarihleri aralarında yaşamış kalan İyonyalı filozof , matematikçi ve Pisagorculuk olarak tanınan akımın kurucusudur .
  En güzel tanınan teoremi; adıyla anılan Pisagor teoremidir . ” Sayıların babası ” olarak bilinir . Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgilenen olduğuna; sayıların nihai gerçek olduğuna; matematik vasıtası ile her şeyin ihtimal edilbileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır .


  Kendisini filozof , yani bilgeliğin dostu olarak adlandıran ilk kişiydi . Pisagor düşüncelerini yazıyla yaymadığı için onun ile ilgilenen bildiklerimiz öğrencilerinin yazılarında anlattıklarıyla sınırlıdır . Pisagor’a atfedilen birden çok eser gerçekte onun öğrencilerinin olabilmektedir .
  Pisagor’un bilim ve sanata katkıları Nelerdir
  Matematik ve astronomiye katkıları olmuştur .
  Ürettiği bağıntıya Pisagor bağıntısı adını vermiştir .
  Pisagor , teoremi ile irrasyonel sayıları buldu .
  Müziğin matematiksel oranlara indirgenebileceğini ortaya koymuş ve diatonik skalayı keşfetmiştir .
  Günümüzde bir takım bilim adamlarının çok ısısı yüksek baktığı ” kürelerin müziği ” adıyla tanınan ” kürelerin armonisi ” önermesini ortaya atmıştır .
  Müzikle iyileştirme çalışmalarıyla tıbba katkıda bulunmuştur .
  Bir iddiaya yönelik , Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve ikili bir davranış içerisinde olduğunu biliyordu ve bunları sadece inisiyelerine açıklamıştı ki , bu açıklamaları , ezoterik doktrin yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak bu verilerin kabulünde oyun oynamıştır .
  ( 3 , dört , beş ) ve ( beş , 12 , 13 ) özel üçgenlerini bulmuştur
  Çarpım tablosunu başta o kullandı .