Polimorfizm Nedir? Kısaca

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 20 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici

  Polimorfizm

  Polimorfizim; Poli ve morfizmos kelimelerinden oluşan Polimorfizim, Yunanca kökenli bir kelimedir ve ''çok şekillilik'' ya da ''çok biçimlilik'' olarak tanımlanabilir. Canlıları kendileri yapan da DNA dizilimi içinde küçük gen farklılıklardır. Genler, kromozom da denilen çubuk şeklindeki yapılar üzerine dizi dizi yerleşmiş bilgi kodlarıdır. Bu bilgiler üzerindeki küçük değişiklikler kalıcı hale gelir ve genler yoluyla yeni nesillere aktarılmaya başlarsa tür içindeki bumutasyonel farklılıklar aynı türün farklı bireyleri üzerinde çeşitliliğe yol açar. Fakatpolimorfizim mutasyondan farklı olarak türün bireylerinin en az yüzde birinde DNA bölgesinde farklılıklara yol açar. Kişinin hastalığa yakalanma riski, hastalığa verdiği yanıtlar, ilaçlara karşı verilen tepkilerin farklı olmasından türdeki çok çeşitlilik sorumludur. Yani biyolojik olarak denilebilir ki; iki ya da daha fazla fenotipin aynı tür popülasyonunda birlikte görülmesi Polimorfizim olarak tanımlanmıştır. Doğada sıkça rastlanan Polimorfizim nedenleri arasında biyoçeşitlilik, genetik varyasyon, adaptasyon vardır. Binlerce yıl içinde şekillenen polimorfizim tek bir bireydeki değişikliğe indirgenemez. Farklı türlerdeki polimorfizim sıklığı değişken yapıdadır. Aynı tür içindeki erkek ve dişinin birbirinden farklı görünmesi bir Polimorfizim örneği olarak verilebilir ve bu örnek ''Cinsel Polimorfizim'' olarak adlandırılır. .

  Çeşitliliğin Polimorfizim olarak adlandırılması içinse aynı zaman diliminde aynı habitat içinde birlikte yer almaları gerekir. Evrimsel süreç içinde türlerin çeşitliliğini sağlayarak değişen çevre şartlarına uyumu sağlayan çok şekillilik adaptasyon sırasında türün devamlılığını kolaylaştırır. Çevresel şartların etkileriyle insanlarda görülen farklı deri renkleri polimorfizim sonucu gerçekleşen çeşitliliklerdendir. Bu deri renkleri türün içindeki topluluk halindeki bireylerin kalıtsal özellikleri arasında yer alan, mutasyon olmayan, binlerce yıllık süreçte çevre şartlarına en uygun şekilde evrimleşmiş tür içi çok biçimliliktir. Deri rengi dışında sadece insan yüzünde bile inanılmaz çeşitlilikte tür içi farklılıkların varlığı sayılabilir.

  Bunlar arasındaki ilk akla gelenler; Alın genişliği, şakaklardaki çıkıntılar, kaşın şekli, kalınlığı, uzunluğu; gözün rengi, şekli, büyüklüğü, yuvarlaklığı, gözlerin birbirine olan açısal yakınlığı- uzaklığı; çene şekli, büyüklüğü, dudakların kalınlığı, şekli, dudaklardaki karakteristik açılar; filtrum derinliği (dudaklar ve burun arasındaki çöküntü; burun içi kemik çıkıntısı, burnun kıvrıklığı, büyüklüğü, yüzdeki orantısı; yüzün yuvarlaklığı, kulak büyüklüğü, şekli; saçın rengi, düzlük ya da kıvırcıklığı, sıklığı, dökülmeye yatkınlığı vs.. örnekler çoğaltılabilir.

  Genetik olarak tanımlandığı zaman, Polimorfizmi sağlayan temel genetik özellik ''S'' ve ''s'' gibi iki değerin popülasyonda birlikte olması ve bu genotiplerden ''SS'' ''Ss'' gibi varyasyonların çevre şartlarına uygun olarak yeniden şekillenmesidir. Heterezigot avantajı, frekansa bağlı seçilim ve sabitleyici doğal seçilim çok biçimliliği popülasyon içinde koruyan temel evrimsel kavramlar olarak tanımlanmaktadır. Bu temel kavramların eksikliğinde ise polimorfik bireyler süreç içinde kaybolabilir. Polimorfizim yitirilebilir. Yine de türler var olduğu sürece çeşitlilik var olmaya devam edecektir.

  Polimorfizimin doğal döngüsü içinde beş ana bileşen gerektiği sayılmaktadır.

  • Tek bir gen ve ya genin bir bölümü içinde DNA fragmentini içeren DNA kalıbı
  • Çeşitlendirilmek istenen türün temel özelliklerini belirleyecek oligonükleotid primeri
  • Taq polimeraz ya da ısıya dayanıklılık gösterebilecek polimeraz enzimi
  • Taq polimerazın DNA kalıbından sentezleyeceği yeni zincir için gerekli olan Deoksiribonükleotid- trifosfatlar (dNTP)
  • DNA polimerazını sağlayacak uygun kimyasal şartlar