Preveze Deniz Savaşı Kısaca

Konusu 'Konu Anlatımı' forumundadır ve Zakkum tarafından 23 Temmuz 2013 başlatılmıştır.


  1. preveze deniz savaşı

    27 Eylül 1538 tarihinde büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin'in kazandığı ünlü deniz savaşı.Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Akdeniz'e zaferden zafere koşarken İspanya kralı Şarikenin ürkek Hıristiyan Avrupayı kurtarmak için teşebbüse geçmesi üzerine, birleşik Haçlılar donanması ile karşılaşmak zorunda kalmıştır. Venedi Papa, Ceneviz,İspanya,Portekiz, Îngiltere’nin filolarının katılmasıyla büyü bir haçlı donanması meydana geldi.Avrupa'nın em ünlü denizcisi olan Andre Doria da, bu donanmanın başına getirildi.

    Adrea Doria'nın, elli iki kadırga,büyük kalyon, yetmiş Venedik kadırgası, on büyük Venedik kalyonu, kırk parça Papa ve Malta kadırgası, seksen bir panyol ve Portekiz kadırgası, yüz kırk kalyon, ayrıca irili ufaklı üç yüzden fazla gemi olmak üzere 600 gemiden meydana gelmiş donanmasına karşılık Babaros Hayrettin'in kuvveti yüzelli irili ufaklı gemiden meydana gelmişti.

    İki donanma, Preveze önlerinde karşılaştılar. Andrea Doria, Türklerin, bu zayıf kuvvetle kendi donanmasına saldıracağına inanmak istemediğinden uygulanacak savaş plânını ayarlamakta gecikti. Kalabalık olan donanmasına gereği gibi manevra yaptıramadı. Kararsızlık içinde geçen saatlerden sonra boş yere, Türk kuvvetlerini Preveze açıklarına sürükleyerek yok edebilmeyi plânladı. Fakat, Barbaros bu oyuna gelmek bütün kuvvetleriyle, düşman üzerine devamlı saldırlar da bulundu. Andra Dori nın “bu çılgınlıktır” diyerek tepinmesine rağmen, Barbaros plânında başarı kazandı, düşman donanmasını yardı çok geçmeden Avrupa'nın ünlü denizcisi Babbaros'un bu büyük zaferi karşısında yenilgiyi kabul ederek kaçmak yolunu seçti.

    Preveze Deniz Savaşı, yıllar boyunca,Akdeniz'in bir Türk gölü olmasını sağlayan büyük deniz savaşlarımızdan biridir.