Rapor nedir raporun özellikleri nelerdir

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Bahar tarafından 14 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Rapor nedir özellikleri nelerdir

  İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı “araştırma, inceleme” sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne girer. Rapor; yazılı olur, ancak “sözlü” olarak da bir makama, kurula sunulabilir. Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, “dilekçe” yazmak biçiminde olmalıdır. Sözlü olarak raporun sunulmasında ise, sunulan kişiye ya da kurula “hitap cümlesi” ile söze başlanır.

  Yazılı anlatım türleri içinde rapor, çok değişik konularda kaleme alınan bir yazı türüdür. Tek kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor, birden fazla kişinin hazırladığı rapora da ortak rapor adı verilir.

  Rapor konuları, şöyle sıralanabilir:

  (1) Eğitim ve öğretimle ilgili özel ve genel faaliyetleri değerlendirmek.

  (2) Bir siyasî olayın, hareketin ya da olgunun genel yapısını değerlendirmek.

  (3) Toplumun eğitim, kültür, sağlık vb. alanlarındaki değişik sorunları üzerinde yapılan incelemeleri bir rapor hâline getirmek.

  (4) Ekonomik alanlardaki olumlu ya da olumsuz durumlar üzerinde yapılan değerlendirmeleri bir rapor hâline getirmek.

  (5) Bilimsel çalışmaları değerlendirirken olumlu ve olumsuz gelişmeleri bir rapor hâlinde tespit etmek.

  (6) Sanat eserlerini (edebiyat, resim, müzik vb. yarışmalarda) değerlendirirken başarılı ve başarısız yönlerini bir rapor hâlinde tespit etmek.

  Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz:

  * Konunun uzmanı olmak.

  * Raporun konusunu iyi kavramış olmak.

  * Konuyla ilgili kaynakları taramak.

  * Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.

  * Objektif davranmak.

  * Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporları bilimsel ölçüler içinde hazırlamak.

  * Raporlarda ileri sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri kesin deliller ile somut bir biçimde açıklamak.

  * Raporları belli bir plân dahilinde hazırlamak ve varılan yargıyı açıkça belirtmek.

  * Gereksiz ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde sınırlandırmak.

  * Açık ve net bir ifade kullanmak. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek.