Şaban ayında yapılacak ibadetler ve dualar

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 6 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir

  1- Her gün yetmiş defa şu zikri söylemek:

  "Allah'tan bağışlanma ve O'ndan, tövbe (etme tevfikini) dilerim."  2- Yine yetmiş defa şu şekilde Allah'tan mağfiret dilemek:

  "Kendisinden başka ilâh olmayan;
  Rahman, Rahim, diri ve varlık-ları ayakta tutan Allah'tan mağfiret diliyorum ve O'na tövbe ediyorum."

  Bazı rivayetlerde "el-Hayyu'l-Kayyûm" kelimesi "er-Rahmâ-nu'r-Rahîm" kelimesinden önce zikredilmiştir.
  Her ikisine de amel etmek iyidir.
  Rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, bu ayın en faziletli dua ve zikri, istiğfar yani "Allah'tan mağfiret dilemek"tir.
  Evet, bu ayda her gün yetmiş defa istiğfar eden kimse, diğer aylarda yetmiş bin defa istiğfar etmiş gibidir.


  3- Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek;
  bunu yapan kimsenin cesedini, Allah (cehennem) ateşine haram kılar.

  İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste,
  İmam'a (a.s) recep ayının orucu hakkında sorulduğunda, o Hazret:
  "Neden şabanın orucundan gafilsiniz?" buyurdu.


  Ravi: "Ey Resulullah'ın (s.a.a) oğlu, şabandan bir gün oruç tutanın sevabı nedir?" diye sorunca,
  "Cennettir, vallahi!" buyurdu.

  Ravi tekrar: "Şaban ayında yapılan en faziletli amel nedir?" diye sordu.
  İmam (a.s) şöyle buyurdu:
  "Sadaka vermek ve mağfiret dilemektir."

  " Kim, şaban ayında bir sadaka verirse,
  Allah-u Teâlâ onu sizin deve yavrusunu büyüttüğünüz gibi büyütür
  ve bilâhare kıyamet gününde Uhut dağı kadar büyümüş bir halde sahibine ulaşır."


  4- Şaban ayında bin defa şu zikri söylemek:

  "Allah'tan başka bir mabut yoktur.
  Biz, dini O'na halis kılarak sadece O'na taparız. Müşrikler istemese bile."
  Bu değerli amelin büyük sevabı vardır.
  Kim bunu yerine getirirse, bin yılın ibadeti(nin sevabı) kendisi için yazılır.
  5- Şabanın her perşembe günü iki rekât namaz kılarak,
  her rekâtında bir defa Fâtiha ve yüz defa İhlâs Suresi'ni okumak.
  Namazı bitirdikten sonra da yüz defa Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat getirmek.


  Allah, bunu yapan kimsenin, dinî ve dünyevî hacetlerini yerine getirir.
  Şabanın perşembe günlerinin orucu da müstehaptır.
  Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir:


  "Şabanın her perşembe günü gökler süslenir ve melekler şöyle dua ederler:
  Ey Mabudumuz, bu günü oruç tutanı bağışla ve duasını kabul et."


  Yine Nebevî bir hadiste şöyle geçer:
  "Allah şabanın pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutan kimsenin, yirmi dünyevi ve yirmi uhrevi hacetini yerine getirir."  6- Bu ayda Muhammed (s.a.a) ve Âl-i Muhammed'e (a.s) çok salavât getirmek.
  7- Şabanın her öğle vakti ve on beşinci gecesinde
  (İmam Zeynülabidin'den (a.s) rivayet edilen) şu salâvatı şerifeyi okumak:

  "Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et;
  onlar nübüvvetin ağacı, risaletin (lâyık) mekânı, meleklerin (sürekli) uğradıkları,
  ilmin madeni ve vahyin Ehlibeyt'idirler.

  Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et;
  onlar derin girdaplarda yüzen (hidayet ve irfan) gemileridirler;
  o gemlilere binen kurtulur, binmeyen ise boğulur.
  Onlardan öne geçen (hidayet çizgisinden) dışarıya çıkar;
  onlardan geriye kalanın (amelleri) yok olur.
  Onlardan ayrılmayan ise, onlara kavuşur.
  Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et;
  onlar (ümmetin) sağlam kalesi, perişan ve çaresiz insanların imdatçısı,
  kaçanların sığınağı ve korunmak isteyenlerin koruyucusudurlar.
  Allah'ım Muhammed ve Ehlibeyt'ine öyle çok rahmet et ki onları hoşnut etsin,
  Muhammed ve Ehlibeyt'inin hakkının eda edilmesine vesile olsun; kendi güç ve kuvvetinle ey âlemlerin Rabbi!

  Allah'ım! Muhammed'e ve haklarını (ümmetin) üzerine farz kıldığın, itaat ve velayetlerini farz ettiğin
  tertemiz, iyi ve seçkin Ehlibeyt'ine rahmet et.

  Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et.
  İtaatinle kalbimi şenlendir.
  Sana karşı yaptığım günahlarla beni rezil eyleme.
  Rızkını dar tuttuğun (fakir) kimselerin sıkıntısını paylaşmayı bana nasip et;
  zira kendi fazl u kereminden bana bolluk gösterdin;
  beni adaletine mazhar kıldın ve kendi gölgende beni ihya ettin.

  (Allah'ım!) Bu ay peygamberlerinin efendisi olan Peygamberin (Muhammed)in ayı şabandır.
  Öyle bir aydır ki onu rahmet ve rızana büründürdün.
  (Allah'ım!) Resulullah (s.a.a), bu ayın gece ve gündüzlerinde, sonuna kadar oruç ve ibadete son derece özen gösteriyor
  ve bu aya değer verip tazim etmekte sana karşı mütevazı olmayı yeğliyordu.

  Allah'ım! Bize de bu ayda onun sünnetine uymak ve şefaatine nail olmak için yardımcı ol.

  Allah'ım! Onu benim için şefaati makbul bir şefaatçi ve sana götürecek pürüzsüz bir yol karar kıl.

  Allah'ım! Kıyamet gününde benden razı olduğun,
  günahlarıma göz yumduğun, rahmet ve rızanı benim için kesinleştirdiğin,
  beni ebediyet yurdu ve seçkin insanların yeri olan (cennete) yerleştirdiğin bir halde sana kavuşuncaya kadar,
  Peygamber'inin izinden gitmeği bana nasip eyle."
  8-Emirü'l-Mu'minin'in (a.s) ve diğer Ehlibeyt İmamları'nın (a.s) Şaban ayında okudukları
  ve "Münacat-ı Şabaniye" diye meşhur olan şu münacatı okumak:  Münacat-ı Şabaniye


  "Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir; seni nida ettiğimde, nidamı duy;
  sana yalvarıp yakardığımda bana (lütuf gözüyle) bak.

  Ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum.
  İçimde olanı biliyorsun; ihtiyacımdan haberdar ve kalbimdekine vakıfsın.
  Dönüşüm ve döneceğim yer, söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç ve akıbetim için umduklarım sana gizli değildir.

  Ey Sahibim!
  Senin takdir ve hükmün, ömrümün sonuna dek benden vuku bulacak her şeyde, zahir ve batınımda caridir.
  Kemal ve eksikliğim, yarar ve zararım başkasının değil, senin elindedir.

  Allah'ım! Rızkımı sen vermezsen, kim verir!
  Eğer bana, yardım etmeyerek yalnız bırakırsan, kim yardım eder! Allah'ım! Gazabından ve azabından sana sığınırım.