Şafii Mezhebine Göre Namazın Rükünleri

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 9 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Şafii Mezhebine Göre Namazın rükünleri nelerdir

  Namazın rükünleri yani içindeki farzları şunlardır:
  1- Niyet etmek. Niyet kalb ile yapılır dil ile söylenmesi sünnettir. Ayrıca niyetin Tekbiret-ül-ihram ile beraber getirilmesi gerekir. Yani “Allahü ekber” demekle beraber niyetin kalben yapılması gerekir. Farz namazda niyetinin üç şartı vardır. Bunlar:
  a) Kasıd yani namaz kılmaya azmetmek
  b) Tayin yani kılınacak namazın adını söylemek
  c) Farziyet yani kılınacak namazın farz olduğunu tavsif etmek. Kılınacak namaz belli bir nafile ise; kasıd ve tayin şarttır. Mutlak nafile ise sadece kasıd şarttır.
  2- Tekbiret-ül-ihram. Yani niyet getirirken “Allahü ekber” demek.
  3- Fatiha okumak. Her rekâtte Fatiha’yı Besmele ile birlikte okumak farzdır.
  4- Kıyam yani ayakta durmak.
  5- Rüku’ya varmak.
  6- İtidal yani rüku’dan kalkmak.
  7- İki secde yapmak. Secdede ayak parmaklarının içlerinin (altlarının) yere konulması gerekir. Dolayısıyla parmakların dışlarını veya uçlarını yere koymak kafi değildir.
  8- İki secde arasında oturmak.
  9- Son oturuş.
  10- Son oturuşta Tehiyyat (Teşehhüd) okumak. Teşehhüd şöyledir:
  “Et-tehiyyatü el-mübarekâtü es-salevatü et-tayyibatü lillahi es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahtnetullahi ve berekâtühü es-selamü aleyna ve ala ibadillah-is-salihine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah.”
  11- Son Tehiyyat'tan sonra salevat-ı şerife getirmek. En azı "Allahümme salli ala Muhammed" (Allah'ım! [Hazret-i] Muhammed’e salat [rahmet] eyle) demektir. Fakat salatın ekmeli [en iyisi] şöyledir:
  “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahime ve ala Ali İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala Ali İbrahime fil-alemine inneke Hamidun Mecidun.”
  12- Sağ tarafa selam vermek. “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” şeklinde selam verilir.
  13- Tertip üzere namaz kılmak.
  Tumanine’ye riayet etmek de ayrıca farzdır. Tumane; rüku’de itidalde iki secdede ve iki secde arasında: “Sübhanallah” (yani Allah bütün kusurlardan münezzehtir) diyecek kadar beklemektir.