Said ve Şakilerin Özelliği

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Elif tarafından 11 Haziran 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Said ve Şakilerin Özellikleri

  Said (yani mutlu kimse), başkasının hal ve şanına bakarak öğüt alan (ve böylelikle uyanmaya muvaffak olan) kimsedir. Şaki (yani fena kimse) de, kendisini fena hallerinden başkalarının ibret aldığı kimsedir.

  Mesut bir şekilde yaşamak isteyen bir kimse, cemiyet hayatında görünen çeşitli hadiseleri göz önüne alır, onları ibretle seyreder, iyileri taklide çalışır, kötü kimselerin hal ve hareketlerinden kaçınır.Bir kimse uyanık bir şekilde yaşamaya çalışır ve kötü hareketlerde bulunmaktan, dolayısıyla başkaları için bir ibret manzumesi ve nefret vesilesi olmaktan şanını korumaya çalışırsa bu faydalı olur.

  Velhasıl insan, iyi kimseleri göz önüne almalı, onlar gibi ibadet ve taatte bulunmalı, onlar gibi uyanık bir halde yaşamalıdır.İbadet ve taat bunlarla ülfeti olmayanlara zor gelir.Nitekim hasta olanlara ilaç da acı gelir.Fakat sıhhatlerine bu sayede kavuşacaklarını bildiklerinden ilacı içmeye lüzum görürler.

  İşte ibadet ve taat de böyledir. Ruhumuzun sıhhat ve afiyeti bunlarla mümkündür.İnsan, bedenen hasta olunca hemen doktorlara koşuyor, tedaviyi lüzumlu görüyor. Ya insan tuhen hasta olduğu halde manevi bir tabibe müracaat etmesi gerekmez mi?

  Acaba manevi hastalıklar, maddi hastalıklardan daha mı önemsizdirler? Nihayet dünya hayatını bitirecek bir hastalık, acaba manevi hayatı kötüleştirecek olan ahlakı ve ruhi bir hastalıktan daha mı tehlikelidir? Elbette değildir. Buna göre insan, ruhi ve manevi hastalkların birer tabibiolan ümmetin faziletlerine, alimlerine müracaat etmeli, onları örnek almalıdır. Onların öğütlerini ve tavsiyelerini tutmalıdır. İnsan bu sayede ruhe şifa bulup ahlaken de yükselir.

  ''Küşayiş yab eden efkarı hep feyz-i azimdir
  Olur ezhar pürnüzhet semanın afıtabından?


  Anlamı: Fikirleri açıp ferahlatan hep büyük bir feyizdir.Çiçekler de semadaki güneşten dolayı çok keyiflidir.