Sanayi Devrimi ile çalışan nüfus oranının dağılışında nasıl bir değişme olmuştur? Kısaca

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Chanyeol tarafından 18 Eylül 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici

  Sanayi Devrimi ile çalışan nüfus oranının dağılışında nasıl bir değişme olmuştur?

  sanayi devriminden önce birincil ekonomik faaliyetler revaçtaylen, sanayi devrimi sonrasında, köyden kente göçün artmasıyle ikincil ekonomik faaliyetler olan ilgi arttmıştır. Daha detaylı açıklanacak olursak şöyle denebilir:

  18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına kadar gerçekleşen Sanayi Devrimi kapsamında, işgücünde, kullanılan kaynaklarda ve üretilen hizmet ürünlerinde, insanların ekonomik faaliyetlerinde ve dolayısıyla çalışan nüfus oranının dağılışında ciddi değişmeler meydana gelmiştir. Bu değişimler, özellikle ilk olarak Avrupa’nın ekonomik yapısını şekillendirmiştir ve devamında da dünyada etkileri görülmüştür.

  Buharlı ve motorlu makinelerin bulunmasıyla birlikte Sanayi Devrimi dahilinde kurulan pek çok fabrika içinde, insan gücü ile üretim yerini makineleşmiş seri üretim tekniklerine bırakmış, böylelikle insanların istihdam yani iş edinme alanlarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Örneğin, Sanayi Devrimi öncesinde bir çiftçiye ihtiyaç duyulabilecekken, makineleşme sonrasında mühendislere ihtiyaç artmıştır. Sanayi alanında ilerleme kateden ülkelerde, zaten beraberinde tarım ve hayvancılık gibi temel üretim faaliyetlerinde de makineleşme kaydedilir.

  Dolayısıyla böyle bir denklemden şu sonuç çıkarılabilir: sanayileşmiş ülkelerde, tarım verimi yükselirken, aslında bu alanlarda çalışan nüfus oranı düşmektedir. Çünkü çalışan nüfus daha ziyade, öncelikle sanayi alanında, sonra hizmet, bilgi-işlem ve yönetilicik anlanlarında ilerleme kaydetmekte ve bu alanlarda çalışan nüfusun oranı böylelikle artmaktadır.