Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Suga tarafından 3 Ağustos 2016 başlatılmıştır.

 1. Suga

  Suga Süper moderatör Yönetici


  Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar
  1) Hususi sanayi girişimleri ve maden işlemelerini muafiyet ve imtiyazlar yolu ile özendirme amaçlı 1927’de “Teşvik-i Sanayi Kanunu” nun çıkarılması,

  2) 1925 yılı akabinde şeker sanayiinin kurulmaya başlanması,

  3) 1926 yılında şeker ithalinin devletin tekeline verilmesi,

  4) Endüstri kurumların kurulmasına desteklemek üzere ” Sanayi ve Maden Bankası” nın oluşturulması ,

  5) 1927’de iktisadi konularda bir istişare organı olarak “Ali İktisat Meclisi” nin oluşturulması ,

  6) Yabancı sermaye elindeki tütün, sigara tekelinin 1925’te devlet tarafından satın alınması,

  7) İspirto ve her tür alkollü içeceklerin yapılmasının, ithalinin 1926 senesinde devlet tekeline geçmesi, kibrit sanayinin de devlet tekeline geçmesi,

  8) 1932 yılında” Devlet Sanayi Ofisi “nin oluşturulması ,

  9) 1932 yılı içerisinde ” Sanayi Kredi Bankası”nın oluşturulması ,

  10) Sanayi ve Maadin Bankası’nın yerine 1933’de “Sümerbank”ın oluşturulması ,

  11) Ülkemiz’de tasarruf bilincini artırmak ve anapara ihtiyacını karşılama amaçlı 1924’de ” TC İş Bankası” nın oluşturulması ve böylelikle memleketimizde bankacılığın süratle gelişmesi istikametinde ilk mühim adımın atılması,

  12) 1928 senesinde Lozan Antlaşması’nın koyduğu gümrük tarifeleri konusunda engellemelerin kaldırılması,

  13) “5 Yıllık Kalkınma Planı”nının öngördüğü ve Sümerbank’ın gerçekleştirdiği Malatya, Kayseri tekstil fabrikalarıyla Bursa Merinos fabrikasının ve İzmit kağıt ve Paşabahçe cam fabrikasının ve 1937′ de yapılmasına başlanıp 1939’da işletmeye açılan Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın açılması ,

  14) Osmanlı borçlarının tasfiyesi,

  15) Fatih Sultan Mehmet devrinde başlayan ve Kanuni ile Fransız Kralı II. Françoisarasında 1535’de yapılmış olan anlaşma ile hepten genişletilen kapitülasyonların 24 Temmuz 1923 tarihindeki Lozan Antlaşmasıyla kaldırılarak Türk ekonomisi üzerindeki ipoteğin sonlandırılması.

  Konu bütünlüğü açısından aşağıdaki konuları okumanız faydalı olacaktır.