Sekine duası ne zaman nasıl okunur

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Demir tarafından 15 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Sekine duası ne zaman okunur

  Sekine Duası okunuşu

  1- Niyet[ ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek]

  2- İstiğfar [7 DEFA]

  3- Salavat-ı Şerife [ 7 DEFA]

  4- Allah-u Ekber [10 DEFA]

  5- Altı Esma her ayetle beraber okunacak-[19 DEFA]
  yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN-"denir ve 1- ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır-sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2- ayet okunur-19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur-

  6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN-"

  1-Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

  2-Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

  3-Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

  4-Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime

  5-Ayet:innallahe kane gafuran rahime

  6-Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira

  7-Ayet:innallahe kane semian besira

  8-Ayet:innallahe kane alimen hakime

  9-Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe

  10-Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

  11-Ayet:ve yen surakellahu nesran azize

  12-Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn

  13-Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz

  14-Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid

  15-Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

  16-ayet:Hasbünallâhu veni'mel vekîl

  17-ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber

  18-ayet:iyyake na'budü ve iyyake nestain

  19-Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

  Sekine Geçen Ayetlerin Anlamları:

  1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. [Talak, 65/7]

  2- Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah'a baş eğmiştir. [Taha, 20/111]

  3- Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. [Hadid, 11/9]

  4- Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. [Nisa, 4/16]

  5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. [Nisa, 2/23, 106]

  6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. [Nisa, 4/149]

  7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. [Nisa, 4/58]

  8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. [Nisa, 4/11]

  9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. [Nisa, 4/1]

  10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. [Fetih,48/1]

  11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. [Fetih, 48/3]

  12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. [Maide, 5/56]

  13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. [Hud, 11/66]

  14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. [Lokman, 31/26]

  15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. [Tevbe, 9/129]

  16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. [Al-i İmran, 3/173]

  17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. [Enbiya, 21/103]

  18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. [Fatiha, 1/5]

  19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. [Fatiha, 1/2; Enam, 6/45]