Ses düşmesi ile ilgili örnek cümleler

Konusu 'Öğrenci Web' forumundadır ve Ceren tarafından 17 Kasım 2015 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör

  Ses düşmesi ile ilgili 10 tane örnek

  Bazı sözcüklerin çekimlenirken veya türetilirken, seslerinden birisinin düşmesi olayına "ses düşmesi" denir.

  a) Sonunda "k" ünsüzü bulunan sözcüklere küçültme eki getirildiğinde sondaki "k" ünsüzü
  düşer.

  yumuşak + çık -> yumuşacık minik + cik —> minicik

  küçük + cük —> küçücük ufak + cık -> ufacık

  b) Bazı sözcüklerden " -l" ekiyle fiiller türetilirken sözcük sonlarındaki "k" ünsüzleri düşer.
  yüksek + l -» yükselmek

  alçak + l -» alçalmak

  ufak + l —> ufalmak

  c) İki heceden oluşan ve ikinci hecesinde dar ünlü bulunan organ ve akrabalık adlarına
  ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer.

  omuz + u -» omzu oğul + u -» oğlu alın + ı —> alnı

  d) Arapçadan dilimize geçen bazı sözcükler yardımcı fiillerle birleşik fiil yaparken veya
  ünlü ile başlayan ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer.

  emir + i -> emri emir + etmek -» emretmek

  akıl + a -» akla akıl + etmek -» akletmek

  e) Bazı bileşik sözcüklerde, sözcük içindeki benzer hecelerden ya da ünlülerden biri
  düşer.

  pazar + ertesi -> pazartesi biri + birine -> birbirine cuma + ertesi —> cumartesi

  f) Turkçede iki ünlü yan yana bulunmadığı için ünlü ile biten bir sözcük ünlü ile başlayan
  bir sözcükle birleşirken ünlülerden biri düşer. Buna "aşınma"da diyebiliriz.

  ne + için —> niçin

  kahve + altı —> kahvaltı

  ne + asıl -» nasıl

  g) Bazı isimlerden " - le - " ekiyle fiil türetilirken sözcüğün son hecesindeki ünlü düşer.

  ileri + le -> ilerlemek

  koku + la -» koklamak

  h) Bazı fiillerden yeni sözcükler türetilirken fiillerin ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.

  ayır + ıntı —> ayrıntı savur + ul -» savrulmak

  devir + ik -> devrik
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 17 Kasım 2015