Sıcak kanlı ve soğuk kanlı hayvanlar hangileridir

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Ayaz tarafından 8 Eylül 2014 başlatılmıştır.

  1. Sıcak kanlı ve soğuk kanlı hayvanlar hakkında bilgi

    bir çok organizma ortamdaki ısıdeğişmelerine ortama pasif olarak uyarak yanıt ve-
    rirler. bunlar soğuk kanlı (poikilotermik) hayvanlardır. bu durumdakı hayvanlar
    kendileri için uygun olmayan koşullara ya koruyucu bir örtü içine çekilip hareketsiz
    kalmak suretiyle; ya kist teşkil ederek ya da kendisi için daha uygun yerlere göç ede-
    rek karşıkoyarlar. az bir hayvan grubu kendi vücut ısısın ayarlayabilir. bunlara da
    sıcak kanlı hayvanlar (homoiotermik ) denir. bu özellikteki hayvanlar metabo-
    lizmalarını değiştirerek ısı kazançlarını değiştirirler.
    soğuk ve sıcak kanlı hayvanlara örnek verebilir misiniz?
    gerek soğuk kanlı gerekse sıcak kanlı hayvanların çevrelerindeki ısı değişimlerine
    yanıt verebilmeleri için öncelikle bu değişimleri algılamalarıgerekmektedir. ısıdu-
    yusunda duyulan şey temperatürün mutlak derecesi olmayıp, temperatür potansi-
    yel farkıdır. örneğin sağelimizi 10c lik suya, sol elimizi 35c suya soktuktan sonra
    her iki elimizi birden 20c lik suya batırırsak, sağ elimiz için bu suyun sıcak sol eli-
    miz için ise soğuk geldiğini hissederiz. buna göre duyulan şeyin temperatürün po-
    tansiyel farkı olduğunu anlarız.
    insanda sıcak ve soğuk duyumlarınıalan noktalar ayrıayrıdır. yüzeye yakın krause
    cisimcikleri soğukluk duyusunu alırlar. daha derinde olan ruffini cisimcikleri
    ise sıcaklık duyusunu alırlar.
    ağrıduyusunun özel bir duyu olup olmadığıuzun yıllar tartışılmıştır. bu duyunun
    derideki çeşitli uyaranlara duyarlı noktaların aşırı maruz kalmaları sonucu ortaya
    çıktığı zannedilmekteydi. gerçekten de çeşitli uyaranlar şiddetlendirilecek olursa
    ağrı duyulur. bu duyunun alınması derideki serbest sinir uçları aracılığı ile sağlan-
    maktadır