Şiddet ve Şiddetin Çeşitleri

Konusu 'Sağlık Rehberi' forumundadır ve Elif tarafından 1 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel ya da toplu hareketlerin tümü şiddet olarak adlandırılır. Şiddet, genel olarak bireysel ve yapısal olmak üzere ikiye ayrılabilir:

  1. Bireysel Şiddet


  Bir kişi ya da kişilere uygulanan şiddet, bireysel şiddet olarak adlandırılır. Bireysel şiddeti uygulama şekline göre fiziksel, duygusal ve ekonomik olarak inceleyebiliriz.

  Fiziksel şiddet; i
  tmek, tokat atmak, yumruklama, ateşli silahlar kullanmak, sopa vb. ile dövmek, yaralamak, cinayet ve cinsel şiddet gibi bedensel zarar veren eylemleri kapsar. Duygusal şiddet; reddetmek, aşağılamak, yoksun bırakmak, umursamamak, başkaları önünde küçük düşürmek, fiziksel şiddet uygulamakla tehdit etmek gibi ruh sağlığını bozucu eylemlerin tümüdür. Ekonomik şiddet ise kişinin çalışma ve gelir sağlama özgürlüklerinin elinden alınması, gelirlerine el konulması, gelir sağlamak üzere çalışmaya zorlanması gibi eylemlerdir.

  Bireysel şiddet, uygulandığı kişi ya da kişilere göre aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet ve yaşlılara yönelik şiddet olarak da gruplandırılabilir.
  Aile içi şiddet, büyük oranda kadına ve çocuğa erkek tarafından uygulanan şiddet şeklinde görülür. Aile dışında gerçekleşen şiddet için toplum sorumlu tutulurken aile içinde oluşan şiddet özel hayat olarak kabul edilmekte ve gizli kalmaktadır. Hatta böyle bir şiddetin varlığına inanmayan ya da onaylayan görüşler de olabilmektedir. Şiddetin, toplumun en küçük birimi olan ailede görülmesi, toplum sağlığını derinden etkilemektedir. Aile içi şiddet, sadece yoksul ve eğitimsiz ailelerde değil, eğitimli ve ekonomik geliri yüksek ailelerde de görülür.
  Kadınlar daha çok aile bireyleri ya da eşleri tarafından şiddete uğrar. Şiddete uğrayan kadınlar, bunu uygulayan kişiye genellikle duygusal ve ekonomik açıdan bağımlıdırlar. Dayak, tecavüz, hakaret, ekonomik açıdan yoksun bırakılmak ve eğitim hakkının kısıtlanması kadına yönelik şiddet türleri arasındadır.

  2. Yapısal Şiddet


  Yapısal şiddet, sosyal eşitsizlikleri, baskıları, sosyal adaletsizlikleri kapsar. Örneğin bir toplumda belirli bir grubun hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması yapısal şiddete örnektir.Yapısal şiddetin bir türü de "genellikle yazılı ve görsel basın aracılığı ile kültürel alanda şiddetin empoze edilmesi" olarak tanımlayabileceğimiz kültürel şiddettir. Genellikle yazılı ve görsel basın aracılığı ile kültürel alanda şiddetin empoze edilmesidir. Örneğin sporda yazılı ve görsel basında bir savaş dili ve söyleminin yer alması topluma yanlış mesajlar veren bir kültürel şiddet çeşididir.
  Aile içi şiddete maruz kalan bir diğer grup ise yaşlılardır. Özellikle hasta ve bakıma muhtaç yaşlıların daha çok şiddete maruz kaldıkları bilinmektedir. Yaşlıların ihmal edilmesi, paralarının ya da mal varlıklarının ellerinden alınması (ekonomik şiddet), sözle küçük düşürülmesi (duygusal şiddet), dövülmesi (fiziksel şiddet) gibi durumlar yaşlıların uğradığı şiddet çeşitleridir. Yaşlının aile bireylerine bağımlı hale gelmesi, ekonomik yetersizlik, aile bağlarının zayıf ya da kopuk oluşu, toplumsal desteğin olmayışı yaşlılara karşı şiddeti artıran nedenlerdir.

  Şiddet karşısında çocuklar savunmasızdır ve ruhsal yönden büyük yara alabilirler. Çocuğa yönelik şiddet için yaygın olarak istismar terimi kullanılır. İstismar, çocuğun ruhsal ve bedensel bütünlüğünü bozucu davranışların tümü olarak tanımlanabilir. Çocuk istismarı fiziksel, duygusal ya da cinsel istismar şeklinde olabilir. Çocuk istismarı, çocuk hastalıkları ve ölümlerinin nedenlerinden olması ve gelecek nesilerin ruh sağlığını etkilemesi bakımından önemli bir sosyal sorundur. Genellikle kişilik bozukluğu olan, anne*baba olmayı kabullenememiş, kendi çocukluklarında benzer bir durumla karşılaşmış kişilerin çocuklarını istismar ettikleri belirlenmiştir. Şiddetin kuşaktan kuşağa geçen bir davranış olarak toplum tarafından benimsenmiş olması da çocuk istismarının nedenleri arasındadır.