Sigaranın Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir

Konusu 'Konu Anlatımı' forumundadır ve Demir tarafından 20 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. Sigaranın Çevreye Zararları Nelerdir

  Sigaranın pis kokulu artıkları çevremizi sürekli olarak kirletmekte . Keşke sigaranın çevre kirliliği bu görüntülerle kalsa idi . Sorumsuzca atılan sigara izmaritleri çok ayrıyeten büyük çevre sorunlarına neden olmaktadır . İşte en büyük çevre felaketi:
  Ülkemizde çıkan orman yangınlarının; % 50 sine sigara izmaritleri neden olmaktadır . Sigara birey katili olduğu civarında ormanların da en büyük düşmanıdır . Sigara ormanların yarısını yaktığı civarında Kentlerdeki yangınların da % 45′ine yeniden sigara neden olmaktadır
  Sigaranın ormana ve ağaca verdiği kayıp bununla da kalmamaktadır . Bilindiği bunun için benzer , kağıt üretmek için ağaca gereksinim vardır . Sigaranın yanan kağıdı ve paketi için , çok sayıda ağaç yok olmaktadır . İşte ağaç katliamı:
  Her 3 . 000 paket sigaranın kağıdı için bir ağaç yok olmaktadır . Her yıl Ülkemizde İçilen Sigaralar Amacıyla iki Milyon Ağaç Yok Oldu
  Sigaranın pis kokulu atıkları çevremizi sürekli olarak olarak kirletmektedir .
  Ayrıca; ülkemizde çıkan orman yangınlarının % 50 sinde neden sigara izmaritidir .
  Kentlerde çıkan yangınların % 45 ine de yeniden sigara neden olmaktadır .
  Sigara nın ormana ve ağaca verdiği kayıp bununla da kalmamaktadır . Bilindiği bunun için benzer kağıt üretmek için çok sayıda ağaç yok olmaktadır .
  Sigaranın yanan kağıdı ve paketi için bu ağaçlar dan elde edilen kağıtlar kullanılmaktadır . Örn : 3 , 000 paket sigaranın kağıdı için bir ağaç yok olmaktadır . Her yıl ülkemizde içilen sigaralar amacıyla iki milyon ağaç yok olmaktadır .
  16 ve 17 . Yüzyıllarda tütün alışkanlığı Avrupa’da süratle yayılmıştır . Huzur veren olması haricinde , yer yer iyileştirme için bile kullanıldığı olmuştur . 18 . Yüzyılın sonlarına dosdoğru ise sigara halinde üretim başlamıştır . Tütüne bağımlı yan endüstri halinde tabakalar , pipo ve ağızlıklar pazarı oluşmuştur . Tütün alışkanlığı ayrıyeten çok denizciler açısından ülkeden ülkeye taşınmıştır . Her ne civarında tütün kullanımına karşı bir takım itirazlar olmuşsa da şunlar sağlıkla ilgilenen endişelerle değil , dinsel ve özellikle yangınlara neden olması bunun için bağlı olarak idarî tepkilerle meydana çıkmıştır .
  Bugün bile yangınlara bağımlı can ve mal kaybının çok mühim bir bölümü sigaradan kaynaklanmaktadır . Nitekim 1981 yılında AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI’de sigaraya bağımlı yangınlarda 500 milyon dolar civarında parasal kayıp; 2300 vefat ve 5 000 yaralanma olduğu bildirilmiştir . Bu ülkede yangından ölümlerin %25′i sigaraya atfedilmektedir . 1950′li yıllardan bir an önce sonra tütünün sağlıklı üzerindeki aksi etkilerinin farkına varılmış ve kamuoyunun baskıları sonucu hükümet desteğiyle sigara aleyhtarı kampanyalar ileri ülkelerde başlatılmıştır . Bu kampanyalar sahiden oldukça başarılı olmuş ve milyonlarca birey sigarayı bırakmış; sigara kullanım alışkanlığı AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI’de 20 yıl içerisinde %41 düzeyinden %29 düzeyine düşmüş; birey başına yılda tüketilen sigara sayısı %25 oranında gerilemiştir . Bu gerilemeye karşı şuanda da dünya tütün pazarının devi olan AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI’de sigara üreten şirketler üretim ve kazançlarını artırmaya devamı etmişlerdir .
  Bu , tütün pazarlamasının dış ülkelere , bu husus gelişmekte olan ve üçüncü dünya ülkelerine kaydırılmasının bir sonucudur . Sahiden , benzer gün diliminde ülkemizde birey başına tüketilen sigara sayısı , nüfus artışına rağmen %13 , 4 oranında artmıştır .
  Sigara ve Sağlıklı Ulusal Komitesi ( SSUK ) 1995 yılında , Dünya Sağlıklı Örgütü’nün SİGARASIZ BİR DÜNYA İÇİN ELELE ( United for a Tobacco – Free World ) sloganı paralelinde ” gönüllü birliktelik ” esasına dayalı olarak kurulmuştur . Türk Tabipleri Birliği , Toraks Derneği , Millet Sağlığı Kurumu Derneği ( HASAK ) , Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Uğraş Derneği , Tüketici Hakları Derneği bunun için benzer kuruluşların yanında Milli Öğrenim Bakanlığı , Sağlıklı Bakanlığı bunun için benzer bir takım bakanlıklar da SSUK’nın kuruluşunda mühim oyun oynamışlardır .
  SSUK şemsiyesi altında bulunan üye kuruluş sayısı 60′ı geçmiştir . Kurulduğu yıllarda Ulusal Komite’nin en basit hedefi , o sürede TBMM başkanlığına sunulmuş bulunan Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair yasa tasarısının TBMM genel kurulunda görüşülmesini sağlamak olmuştur . Bu amaçla TBMM başkanı , siyasi partilerin grup başkanımız vekilleri ve ulaşılabilen milletvekilleri ile görüşmeler yapılmış , Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret edilmiştir . Tasarının TBMM komisyonlarında görüşülmesi sırasında SSUK üyeleri komisyonlara teşrif etmek suretiyle tasarı metni üstünde bir takım değişikliklerin yapılmasını sağlamışlardır . Sonuçta tasarı onay edilmiş ve 26 Kasım 1996 tarihindeki resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir .
  Yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde de SSUK , yasa hükümlerinin hayata geçmesi maksadıyla farklı etkinliklerde bulunmuştur . Yasanın onay edilişinin birinci yıldönümü olan Kasım 1997 tarihinde Sigara ve Sağlıklı Ulusal Kongresi düzenlenmiş , 1999 yılında da benzer kongrenin ikincisi yapılmıştır . Her iki kongrede de Türk malı ve ecnebi yetkililer açısından sigara ile mücadelenin farklı yönleri tartışılmıştır .
  Sigara ve Sağlıklı Ulusal Komitesi üyeleri ülkedeki sigara mücadelesine katkıda bulunmak maksadıyla konferans , seminer , radyo ve tv programları ve benzeri . farklı etkinliklerde yer almışlardır . Türk Tabipleri Birliği Sigara ve Sağlıklı Ulusal Komitesi’nin kuruluşunda liderlik yapmış , sonraki yıllarda da SSUK’nin en canlı üyelerinden olmuştur