Sinekli Bakkal Romanının Özeti

Konusu 'Kitap Özetleri' forumundadır ve Nehir tarafından 7 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Sinekli Bakkal Kitabının Özeti

  Abdülhamit döneminde, İstanbul’un arka semtlerinden birinde, Sinekli Bakkal mahallesinin ünlü imamı ile kızı Emine arasında bir anlaşmazlık çıkar. Emine, Kız Tevfik adındaki genci sevmektedir. Babasının direnmesine karşın evlenirler. Babası kızını reddeder. Tevfik’in belirli bir işi yoktur, arasıra orta oyunlarında zenne rolünde görünür. Fırsat buldukça da karagöz oynatır.

  Emine kocasının işini beğenmez, ona baskı yaparak bir bakkal dükkanı açtırır. Sıkıntılı günler geçirirler. Çevrenin de kışkırtmasıyla, anlaşamayan karı koca ayrılırlar. Emine babasının evine döner, bir süre sonra da bir kız doğurur. Adını Rabia koyarlar.

  İmam kızını bağışlar, torununu yetiştirmeyi üzerine alır. Rabia sıkı bir din eğitiminden geçer. Sesi güzeldir. Hafız olarak camilerde, konaklarda dolaşır. Ünü gittikçe yayılır. Bir gün onu dinleyen Zaptiye Nazırı Selim Paşa’nın karısı pek beğenir. Konaklarına çağırır. Selim Paşa kızdaki yeteneği görür. Ona musiki dersi vermesi için mevlevi dervişi Vehbi Dede ilüe İtalyan sanatçısı Peregrini’yi hoca olarak tutar. Rabia Peregrini’den çok hoşlanır.

  Rabia gitgide büyür. Dedesinin kötü telkinlerine karşın babasını görmek ister. Bir gün dükkanına gider, babasıyla tanışır, onu sever. Sık sık dükkana uğrar, işlerine yardım eder. Dedesi bunu duyunca torununa «ya annen, ya baban» diye dayatır. Kız babasını tercih eder. Onunla dükkanın üstündeki odaya yerleşirler.

  Selim Paşa’nın oğlu Hilmi Bey aydın, hürriyetçi bir gençtir. Dış basını izler. Fransız postanesinden kendisine yabancı dergi ve gazeteler gelir. Fakat iş duyulunca postaneye gidemez olur. Padişahın emriyle yabancı postanelere müslümanların girmesi yasaklanır. Buna da çare bulan Hilmi Bey, Kız Tevfik’i kadın kıyafetiyle postaneye gönderir. Tevfik gazeteleri bir süre oradan alır. Gelgelelim, kendisinden hoşlanmayan kayınbaba durumu sezer. Hemen ihbar ederek onu yakalatır. Selim Paşa bu olaya çok kızmıştır. Padişaha yaranmak için oğlunun sürgün edilmesini emreder. Hilmi Bey ile Kız Tevfik Şam’a sürülürler.

  Yalnız kalan Rabia babasının dükkanını işletir. Kendisini seven ve din değiştiren Peregrini ile evlenir. Bir oğulları olur, mutludurlar. Aradan bir kaç yıl geçer. Rabia babasının ve arkadaşlarının geleceğini öğrenir. 1908 de Meşrutiyet ilan edilmiş, sürgüne gönderilenler halkın gözünde birer kahraman olmuşlardır. Geri dönenler büyük bir törenle karşılanır, omuzlarda taşınırlar. Kız Tevfik de gelenlerin arasındadır. Fakat iyice yaşlanmıştır. Yapılan karşılamaya şaşırır. Kızının evine gidip de torununu görünce duygulanır. Sevinçten gözyaşlarını tutamaz.