Soru Sosyal Devletin Temel Amaç ve Görevleri

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Burcu tarafından 22 Nisan 2014 başlatılmıştır.


  1. Sosyal devletin temel amacı, bütün vatandaşlara insan onuruna uygun asgari bir yaşam düzeyini sağlamaktır. Bu sebeple, çalışma hayatına katılma, adil ücret alma, konut edinme, sosyal güvenlik hizmetlerinden, sağlık ve eğitim hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakları sosyal haklar kapsamına girer.

    Herkes kanunlar önünde eşit olmalıdır. Her vatandaşın hukukî hakları söz konusudur. Bu sebeple hakkaniyet ölçüsü olan adaletin -ister mahallî, isterse küresel düzeyde olsun- gerçekleştirilmesi için mücadele vermek, insan onurunu korumanın doğal bir yoludur. Çünkü toplumlarda hakların gasp edilmesi çok büyük bir faciadır. Bu sebeple, nerede ve ne şekilde olursa olsun bir hak ve hukuk gaspı olan her türlü ayrımcılıktan uzak durulmalıdır.

    Öte yandan, sosyal devlet güçsüzleri, güçlüler karşısında korumak, gerçek eşitliği ve toplumsal dengeyi sağlamak için bütün vatandaşlara ekonomik haklar tanımıştır. Sendika kurma ve dinlenme hakkı ile tüketici hakları ekonomik haklara örnek olarak gösterilebilir.

    Sonuç olarak: hak ve özgürlükler, eşitlik ve adalete dayalı bir toplumsal düzende sağlanabilir. Böyle bir toplumsal düzende, devletin hakem rolü sayesinde bireyler birbirlerinin haklarına saygı duymayı öğrenirler. Kendilerine yapılmasını istemedikleri bir davranışı başkalarına da yapmazlar. Birbirlerinin haklarını gözetmeyi erdemli bir davranış olarak kabul ederler.