Su Kirliliğine Neden Olan Etkenler

Konusu 'Konu Anlatımı' forumundadır ve Nehir tarafından 20 Nisan 2013 başlatılmıştır. 1. Su Kirliliğine Sebep Olan Etkenler

  1. Evsel Atıkar

  Önemli bir kısmı insan atıklarından, mutfak suyu, sebze ve yiyecek artıklarından meydana gelir. Bu atık su, taze olduğu zaman bulanık gri veya sarı renklidir. Belli bir kokuya sahiptir. Kendisini teşkil eden maddelerin oksijen sarfedici özelliklerinden dolayı çok az oksijen içerirler. Bazen suda oksijen hiç bulunmayabilir. Az eğimli kanallarda veya uzun süren akışlarda bir çürüme belirtisi baş göstererek rengi kararır, çürütme olur ve H²S gazı meydana gelir. Çürütme ise, atık suyun biyolojik yolla arıtılmasını imkansız kılar.

  Evsel atık sularda, bakteriler ve bilhassa insan ve hayvan bağırsaklarından gelen ve çok miktarda rastlanan normal zamanda zararsız olan kolibakteriler de bulunur. Biyolojik olarak arıtma tesislerinde hastalık yapan mikroplar zararsız hale getirilmesine rağmen tamamen ortadan kaldırılamamaktadır.

  2. Endüstriyel Atıklar

  Bilindiği gibi dünyada su tüketiminde; önemli bir unsur da endüstriyel sulardır ve memleketler teknolojik olarak geliştikçe endüstriler için su gereksinimi artmaktadır. Her endüstriyel proses, doğal su sistemlerine zararlı olabilecek atıklar verir. Sanayide kullanılarak atılan sular kullanım yerlerine göre değişik kalitelerde olacağından bunları taşıdıkları kirletici tür ve yüklerine göre başlıca üç grupta toplayabiliriz:

  a- Üretim işlemleri atıkları
  b- Soğutma suları
  c- İş yerleri ve çalışanların temizliğiyle ve sıhhi kullanımla ilgili atıklar.

  a- Üretim İşlemleri Atıkları: Her endüstrinin kendine özgü atık suyu vardır. Üretim esnasında oluşan atık sular, proses atık suları olarak nitelendirilir. Proses atık suları çeşitli hammaddeleri, ara madde atıkları ve mamul madde atıkları içerir. Proses suları, anorganik ve organik atık maddeleri içermektedir.

  b- Soğutma suları: Bu sular temiz olup sadece yüzeysel suların sıcaklığını yükseltirler. Sıcaklığın yükselmesi ile iki problem ortaya çıkar.

  1- Oksijenin sudaki çözünürlüğü azalır.
  2- Sıcaklık yükselmesi, biyolojik faaliyeti hızlandırarak atık suda oksijen azalmasına neden olur.

  c- İşyeri ve çalışanların temizliği ve sıhhi kullanımla ilgili atıklar: Bu suların %10′u döşeme yıkamalarından ve musluklardan, % 90′ı banyo ve tuvaletlerden gelir.

  Çeşitli kimyasal maddeler ihtiva eden endüstri atık suları yüzeysel sular üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Dolayısıyla bu suların kendi kendilerini biyolojik olarak arıtmaları da mümkün olmamaktadır.

  3. Tarımsal Girdiler

  Tarım alanlarında kullanılan pestisid ve herbisitler, suda doğal olarak güç parçalanan bileşiklerdir. Bu tür bileşiklerin bir kısmı, canlı bünyelerinde yukarıda ağır metaller için anlatılanlara benzer şekilde birikime ve toksit etkilere neden olurlar. Diğer bir kısmı ise, canlı bünyede mutajen ve kanserojen etkiler yaparlar. Yoğun tarım yapılan arazilerde kullanılan tarım ilaçları genellikle çok dayanıklı olduklarından ayrışmaları yıllarca sürebilir. Bunlar, hem toprak kirlenmesine, hem de su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır.