Sürdürülebilirlik Nedir Kısaca

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Demir tarafından 12 Ocak 2014 başlatılmıştır.


  1. Sürdürülebilirlik Kısaca

    İnsanoğlunun uzun yıllar boyunca yeryüzü kay naklarını hor kullanması sonucunda ekosistem dengeleri bozulmuştur. Günümüzde, bu bozul manın meydana getirdiği olumsuzluklar üzerine gerekli önlemler alınarak dünyanın ve ekosistem-lerin dengesinin korunması gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır.

    Dünyamız şu an üzerinde yaşayanların sahip ol masından ziyade gelecek nesillerden ödünç alın mış bir dünyadır. Bu yüzden dünyadaki tüm eko lojik dengelerin korunması gereklidir. Sürdürüle bilirlik kavramı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ka şılayabilecek bir dünya için çevre kalitesinin koru narak devam ettirilmesini ifade etmektedir. Sürdü rülebilirlik yeterince sağlanamazsa ekosistem dengeleri bozulmaktadır.