Tanzimat Döneminde Çıkarılmış Gazetelerin Özellikleri Nelerdir

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Ayaz tarafından 7 Haziran 2014 başlatılmıştır. 1. Tanzimat Döneminde Çıkarılan Gazetelerin Özellikleri

  Tercüman – ı Ahval: Osmanlı döneminde oluşturulmuş ilk özel ve Türk sermayeli gazetedir . 22 Ekim 1860 yılında , sahipleri Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı . Gazetenin başlıca haberleri , Osmanlı toplumunun geride kalma sebepleri ve ülkede olup bitenleri içerir haberler oluşturuyordu . Sonra eklenen metin dizileriyle alanı genişletilen dergi , ilk Türkçe oyun olan Şinasi’nin Şair Evlenmesi’ni dizi olarak yayınlandı . Öğrenim sistemini eleştiren bir metin sebebiyle dergi 2 hafta süresince kapatıldı . Bu kapatma olayı Türk basın tarihinin ilk kapatma olayı olarak tarihe geçmiştir . Dergi 11 Mart 1866′da kapanarak yayınlarına son verdi .
  Tasvir – i Efkar: 28 Haziran 1862′de , Tercüman – ı Ahval gazetesinden ayrılan İbrahim Şinasi açısından çıkartıldı . Noktalama işaretlerinin ilk defa kullanılmaya başlandığı gazetedir . Dergi bilgi , veri ve kültür üst kısmına yazılar yayınladı . İktidarı eleştiren yazılarıyla basın tarihinde yer aldı . kısa sürede sevilen dergi , o dönemin en fazla satan gazetesi oldu . 1865′de Şinasi Fransa’ya gitti ve Namık Kemal gazetenin başına geçti . Daha sonra Namık Kemal’de yurdu terk etti . Dergi , Ebüzziya Tevfik açısından alınınca , ismi da ” Yepyeni Tasvir – i Efkar ” olarak değişti . Dergi , I . Dünya savaşının başlamasıyla beraber , Enver Paşa’dan iştirak eden emirlerle sık sansürlenmiş ve yayınları durdurulmuştur . Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale cephesindeki hizmeti ve başarılarıyla ilgili övücü metin ve resimleri , sansürlenme ihtimaline rağmen yayınlanmıştır . Sonraları dergi , 4 defa kapatılmış , her seferinde yepyeni bir adla tekrar çıkartılmıştır . Son olarak 1925 yılında İstiklal Mahkemesi tarafından kapatıldı .

  Cerîde – i Askeriyye: 17 Ocak 1864 tarihinde yayına başladı . Osmanlı Devleti’nin ilk resmi asker gazetesiydi . Dergi , ordunun mevcut hali ve ordudaki değişiklikleri içerir farklı haberler yapıyordu . Çağının mevcut asker durumunu gösteren kaynaklar aralarında yer alır .


  Muhbir: 2 Ocak – 27 Mayıs 1867 aralarında , haftada 3 gün yayınlandı . Dergi siyasi konular ağırlıklı haberler yaptı . Girit , Mısır , Sırbistan bunun gibi benzer Osmanlı egemenliğindeki topraklarda ayrılıkçı hareketlere karşı çıktı , birliği savundu . Gazetenin baş yazarı Ali Suavi , padişahlık aleyhine yaptığı haberler yüzünden sorunlar yaşadı . Ali Suavi , gazetenin ideolojik yapısını oluşturmuştur . İlk kez meşruti idaresini savunan ideolojik gazetedir . Suavi’ye karşı gazetenin maksadı edebiyatın meziyetlerini göstermek değil halka liderlik etmek ve milletin kültürünü yükseltmektir .
  Hürriyet: 1868 – 1870 seneleri aralarında , Avrupa’da yayımlanan Türkçe siyasi gazetedir . Londra’da , Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından çıkartıldı . Baş yazar Namık Kemal , Osmanlının gerileme çağından kurtulması amaçlı milletin desteğine , adalete ve eşitliğe gereksinim olduğu konusunun üstünde durur . Fazladan medeniyet ıslahı ve Türkçenin sadeleştirilmesi gerektiğini destekleyen yazıları da vardır .
  İbret: 1870 yılında yayımlanmaya başlayan gazetedir . Dergi , konusunu ilk sayısındaki yazılarıyla belli etmiş oldu . Başlıktan anlaşılan gazetenin görevi , uygar yeryüzünde olanları halka yorumlamak , doğu – batı karşılaştırması inşa etmek oldu . Bir süre sonra Namık Kemal’in de gazeteye katılmasıyla beraber sosyal , kültürel , siyasal ve ekonomik konular üst kısmına farklı yazılar yayımlandı . Yurt haricinde da satılan dergi , Batıda Osmanlının imajını düzeltici yazılara yer verdi