Tanzimat döneminde halkın yönetime katılması nasıl sağlanmıştır

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 3 Ocak 2013 başlatılmıştır.


  1. Merkezi otoriteyi güçlendirici ıslahatlara önem verildi.Yeniliklere elverişli bir ortam hazırlanmaya çalışıldı.Yenilikler sadece askeri alanla sınırlı kalmayıp,bir çok alanı kapsadı.Hukuk ve devlet yönetimi alanlarına ağırlık verildi.

    Birlik ve beraberliği koruma öncelikli hedef haline geldi.Islahatlar batılıların Osmanlıyı bir Avrupa devleti olarak kabul etmelerinde etkili oldu.Fakat batılılar Osmanlının iç işlerine karışmaktan vazgeçmediler.Batılıların istek ve baskıları ıslahat projeleri üzerinde etkili oldu.

    Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devletini yakından ilgilendiriyordu.Bilim ve teknolojideki gelişmeler,milliyetçilik akımı ve sanayileşme,devleti yakından ilgilendiriyordu.Osmanlı devleti XIX. Yüzyıl ıslahatlarında demokratikleşme ve batılılaşma yolunda gerçekleştirmeye çalıştı.

    Mevcut egemenlik anlayışı değişmeye başladı.Devlet kurumları ve hukuk sistemi değiştirilerek yeni bir Egemenlik anlayışı yerleştirilmeye başlandı.Dönemin sonlarında ,Kanunu-i Esasi ilan edilerek,halkın da yönetime katılımı sağlandı.