Tanzimat dönemindeki gezi yazıları

Konusu 'Öğrenci Web' forumundadır ve Bahar tarafından 27 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

  1. Tanzimat dönemi gezi yazıları

    Kişiler, gezip gördüğü yerlerin doğal ve tarihi güzelliklerini, ya*şam tarzını, gelenek ve göreneklerini, o yerlerle ilgili izlenimle*rini gezi yazısında aktarır. Gezi yazısı, Türk edebiyatında "seya*hatname" adıyla eskiden beri varlığını sürdürmüştür. Ancak asıl gezi yazarları Avrupa'ya açılma,
    döneminde görülmeye başlan*mış, gidilen Avrupa şehirleriyle ilgili yazılar yazılmıştır. Tanzimat döneminde ise Batı edebiyatının da etkisiyle sanatçıların baş*vurduğu bir yazı türü olmuştur. Tanzimat,
    sanatçıları, gerek gö*revleri gereği, gerekse başka nedenlerden dolayı yaptıkları se*yahatleri gezi yazılarında aktarmışlardır. Bu dönemde Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa gezisini anlattığı "Avrupa'da,
    Bir Cevelan", Beykoz'dan İzmit'e kadar yapılan bir av gezisini anlat*tığı "Sayyadane Bir Cevelan" eserleri önemlidir. Ziya Paşa ve Namık Kemal de gezi yazısı türünde kalem oynatmıştır