Tanzimat Fermanı hakkında bilgi veriniz

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 7 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. Tanzimat Fermanı hakkında bilgiler

  Tanzimat Fermanı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î 3 Kasım 1839′da okunan Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı’nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-i (Padişah Yazısı) veya Tanzimat-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir.

  Fermanda yazan başlıca konular

  Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
  Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek, (Hukuk devleti özelliğini yansıtır)
  Vergide adalet,
  Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
  Rüşvetin ortadan kaldırılması,
  Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)
  Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine ön ayak olmuştur.

  Tanzimat Fermanı’nın okunmasından I. Meşrutiyet’in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839 – 22 Kasım 1876) olarak anılır.

  Tanzimat fermanının ilan edilmesinin nedenleri

  Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa’nın desteğini almak
  Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
  Fransız İhtilali’nin milliyetçilik etkisini azaltmak
  Gayrimüslimleri devlete bağlamak