Tanzimat fermanının sosyal alanda getirdiği yenilikler kısaca

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Tanzimat fermanının sosyal alanda getirdiği yenilikler nelerdir

  Padişah; bu fermanı ilân ederek bizzat kendisi kendi yetkilerini sınırlandırmıştır.

  - Fermanın getirdiği en büyük yenilik, her gücün üstünde kanun kuvvetinin bulunduğu düşüncesinin ortaya çıkmasıdır. .

  - Tanzimat Fermanı; Osmanlı Devleti'nde anayasacılığın başlangıcıdır.

  - Vatandaşın mülkiyet hakkı, devlet garantisi altına alınmıştır.

  - Tanzimat Fermanı'nı ilânı ile Osmanlı ülkesinde Avrupai tarz hukuk kuralları geçerli olmaya başlamıştır.

  - Askerlik vatan hizmetine dönüşmüştür.

  - Batılılaşma, hareketleri bundan sonra daha da yoğunlaştı.

  - Tanzimat döneminde Batıyı daha iyi anlayan aydınlar yetişti.

  Sonuçlar:

  Tanzimat Fermanı'nın halk tarafından anlaşılması için Anadolu ve Rumeli'ye memurlar gönderildi.

  Hukuk alanında ıslahatlar ile yeni ticaret, ceza kanunları ve mahkemeler meydana getirildi. Fakat bu haklardan Türkler ve Müslüman'lardan daha çok Avrupalılar ve gayrimüslimler yararlandılar.

  Kılık, kıyafet, yaşayış ve sosyal alanda "Batılılaşma" denilen yenilikler yapıldı.

  Tanzimat Fermanı, anayasanın Osmanlı ülkesin*de başlangıcı oldu. Osmanlı Devleti bu fermanı ilân ederken Avrupalı devletlerin desteğini sağlamayı amaçlamıştı. Tanzimat'ın hemen sonrasında Mısır meselesi, onların yardımı ile halledildi. Rusya ve Hünkâr İskelesi meselesi ve boğazların durumu çözümlendi.

  Ordu ve eğitim alanında batı örneklerine göre çalışmalar yapıldı.

  - Tanzimat Fermanı, halk iradesiyle değil, padişahın tek taraflı iradesiyle ortaya çıkmıştı. Bu nedenle halk tarafından tam olarak anlaşılamadı. Ancak bu dönemde ilk Osmanlı aydın kadrosu yetişti.