Tanzimat Nedir Kısa Bilgi

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 2 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Tanzimat Nedir Kısaca

  En kısa tabir ile yani kelime anlamı karşılığı olarak “düzenlemeler ve reformlar” olarak tanımlanabilir.İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamına tanzimat denir.

  Özel İsim Tanzimat

  Sultan Abdülmecit zamanında, 1839′da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönemin adıdır.

  Tanzimât, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 yılında Tanzimât Fermânı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerif-î‘nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı “düzenlemeler, reformlar” demektir. Batı dillerinde genellikle Osmanlı Reformu (İng: the Ottoman Reform) deyimi kullanılmaktadır.

  Tanzimât Dönemi 1876′da II. Abdülhamit’in tahta çıkması ve Meşrutiyet’in ilânıyla sona ermiş kabul edilir. Ancak genel anlamda Osmanlı Reformunun 1922′de Osmanlı Devleti’nin sona ermesine dek sürdüğü de söylenebilir.

  Tanzimât çağının önde gelen siyasi liderleri 1839-1855 döneminde Mustafa Reşit Paşa, 1850′lerin başından 1871′e kadar da Mehmed Emin Âli Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa’dır. Fuat Paşa’nın 1868′de, Âli Paşa’nın 1871′de ölümünden sonra reform süreci krize girmiş ve uzun süren bir siyasi istikrarsızlık dönemi yaşanmıştır.