Tarih araştırmalarında birçok bilim dalına başvurulmasının nedenleri nedir

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 21 Ekim 2015 başlatılmıştır.


 1. Tarih araştırmalarında birçok bilim dalına başvurulmasının nedenleri neler olabilir


  Tarih, oldukça geniş bir inceleme alanına sahiptir. Tarihe temel teşkil eden tarihî kaynaklar da oldukça geniştir. Bu yüzden bu kaynakların incelenmesi ve doğru bir sonuca ulaşılması için bazı yardımcı bilim dallarına ihtiyaç duyulur. Bu bilimler arasındaki iş birliği daha güvenilir bilgilerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

  Hiçbir bilim dalı, diğerlerinden soyutlanarak incelenemez ve tek başına gelişme gösteremez. İşte tarih bilimi de bu amaçla birçok bilim dalından yararlanır. Tarih araştırmalarında, tarihe yardımcı bilimlerin başlıcaları şunlardır:

  Coğrafya : Tarihi olayların meydana gelişinde insan topluluklarının yaşadığı coğrafi mekanın ve iklim şartlarının büyük bir etkisi vardır. Tabiatın insanlara etkisi, insanların da tabiatla ilişkilerini iyi anlamak ve ölçmek coğrafyanın yardımıyla mümkün olmaktadır.
  Arkeoloji (Kazı Bilimi) : Toprak veya su altında kalmış olan eski insan topluluklarına ait tarihi kalıntılar ve eserleri kazı yaparak ortaya çıkaran ve inceleyen bilimdir. Özellikle tarih öncesi döneme ait araştırmalarda tarihin en önemli yardımcısıdır.
  Kronoloji (Takvim Bilgisi) : Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sırasını düzenler.
  Filoloji ((Dil Bilimi) : Günümüzde konuşulan veya önceki asırlarda konuşulup şu anda konuşulmayan dilleri inceleyen bilim dalıdır.
  Paleografya : Geçmiş toplumların kullanmış oldukları yazıları inceleyen bilim dalıdır.
  Epigrafya (Kitabeler Bilimi) : Anıtlar üzerine yazılmış olan yazıları inceleyen bilim dalıdır.
  Etnografya (Halk Bilimi) : Toplumların örf, adet, gelenek ve kültürlerini inceleyen bilim dalıdır.
  Nümizmatik (Para Bilimi) :Geçmişte basılmış paraları inceleyen bilim dalıdır. Diğer adı “meskükat” tır.
  Antropoloji : İnsanların ırk yapısını inceleyen bilim dalıdır.
  Diplomatik (Belgeler Bilimi) :Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları, beratları inceleyen bilim dalıdır.
  Sosyoloji (Toplum Bilimi) : Toplumların nasıl meydana geldiklerini, yaşayışlarını, yönetildikleri idari ve sosyal yasaları inceleyen bilim dalıdır.
  Kimya : Karbon 14 metodu (Arkeometri), tarihi buluntuların yaşını belirlemektedir.
  Tarihe yardımcı bilimler sadece bunlardan ibaret değildir. Bunların yanında; Felsefe, Sanat Tarihi, Mühür Bilgisi (Sicilografi), Arma Bilgisi (Heraldik), Yer Adları Bilgisi (Onomastik) vb. bilimlerde tarihin faydalandığı bilim dallarıdır.