Tarih ile Sosyoloji arasındaki ilişki kısaca

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Mart 2014 başlatılmıştır.

 1. Tarih ile Sosyoloji arasındaki ilişki nedir

  Tarih ile sosyoloji arasında ayırt edilemeyecek derecede sıkı bir ilişki bulunur.En yüzeysel tanımla tarihi, geçmişle bugün arasında yer alan olayları, ilişkileri,bilimsel bir tavırla ele alıp, bugüne yansıtan bilim olarak tanımlarken, sosyolojiyi de bu tarihsel dönemler içerisinde yaşayan ve bugünde var olan toplumları çok çeşitli yönleriyle ele alan bir bilim olarak görmemiz gerekir.

  Bir tarihi olaydan örnek verecek olursak; Fransız İhtilali'nin öncesinde ve ihtilal sürecinde yaşanan toplumsal, siyasal olayları tarih konu edinirken,bu olayların toplumlar üzerindeki etkisini, yaşanan bu olayla birlikte toplumların nelerle karşılaşabileceğini araştıran, bir anlamda konuya olgusal yönden yaklaşan sosyoloji olacaktır.

  Zira sosyolojinin tarihsel geçmişine baktığımızda, en yakın ilişkide bulunduğu iki temel bilim vardır ki; bunlar tarih ve felsefedir.Ele alınıp incelenen konu toplum ve toplumsal örgütler olduğundan tarihle ilişkisi kaçınılmaz hale gelmektedir sosyolojinin.

  İlk sosyologlardan itibaren sosyoloji tek başına değil, din, tarih, felsefe, siyaset gibi bir çok disiplinle birlikte açıklanmaya çalışılmıştır.Bu disiplinlerinde her biri kendine özgü bir yöntemle ve bakış açısıyla değerlendirmiştir sosyolojiyi.Fakat sosyolojinin kelime anlamı da olan ve asıl temelinde yatan unsur, ''birlikteliktir''.Yani sadece toplum değil, aile, kurum, cemaat, cemiyet gibi her türlü birlikteliği geniş bir çerçevede ele alır.

  18.yüzyılda ortaya çıkan ''tarihsel sosyoloji'' felsefesi de tarih ile sosyoloji arasındaki bu bağı bilimsel temeller üzerine oturtan unsur olmuştur.Çok eski ve köklü bir bilim olan tarihle henüz bir kaç yüz yıllık sosyolojinin ortak noktaları bu felsefe ile birleşir.

  Herodot ile başalyan tarih, böylelikle Comte'lu, Durkheim'lı sosyolojiyi yakalamış ve verilerini paylaşmaya başlamıştır.