Tarihi Devirler ve Özellikleri Nelerdir

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Lavinia tarafından 17 Ocak 2014 başlatılmıştır. 1. Tarihi Devirler ve Özellikleri hakkında bilgi

  Tarihi devirler,

  - Yazının kullanıldığı dönemdir.
  - Bu dönemde devirlerin birbirinden ayrılmasında, evrensel nitelikli olaylar ölçüt alınmıştır.

  İLKÇAĞ

  Yazının icadından, Kavimler Gçöü'ne kadar geçen süredir. (MÖ 3500 - MS 375)

  - Tarih çağlarının en uzunudur.
  - Devletler genellikle krallıkla yönetilmişlerdir.
  - Genel olarak çok tanrılı dinlere inanılmıştır.
  - Halk, toplumsal sınıflara ayrılmıştır ve kölelik yaygındır.
  - Yazı, alfabe ve takvimin bulunmasıyla, sanat ve edebiyatın temelleri atılmıştır.

  ORTAÇAĞ

  Kavimler Göçü ya da Batı Roma'nın yıkılmasından İstanbul'un fethine kadar geçen süredir. (375 - 1453)

  - Devletlerin yönetiminde din adamlarının etkisi vardır.
  - İslamiyet ve Hristiyanlığın tek tanrılı dinler olarak yayılmasıyla, din savaşları yaygınlaşmıştır.
  - Sınıf ayrımı ve kölelik devam etmiştir.
  - Avrupa'nın siyasi yapısında Derebeylik yönetimi hakimdir.

  YENİÇAĞ

  İstanbul'un fethinden Fransız İhtilali'ne kadar geçen süredir. (1453 - 1789)

  - Merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştır.
  - Sömürgecilik yaygınlaşmıştır.
  - İmparatorluklar ve güçlü devletler ortaya çıkmıştır.
  - Coğrafi Keşiflerle birlikte yeni yerler, yeni hayvan ve bitki türleri bulunmuştur.
  - Sanayi İnkılabı gerçekleşmiştir.

  YAKINÇAĞ

  Fransız İhtilali'nden günümüze kadar geçen dönemdir. (1789 - ....)

  - Krallık yönetimleri devam etmekle beraber, demokrasi anlayışı güçlenmiştir.
  - İnsan hakları kavramı ortaya çıkmıştır.
  - Sınıf ayrımı ve kölelik son bulmuştur.
  - Sömürgecilik hızlanmıştır.