Tasavvuf, mezhep, cem ve semah kavramlarının anlamları

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Bahar tarafından 26 Şubat 2015 başlatılmıştır.


 1. Tasavvuf mezhep cem ve semah ne demek

  Tasavvuf:

  Tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir.
  Tasavvuf, sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid'atlerden kaçmaktır.

  Tasavvuf, nefsin iman ve itaat etmesi, bütün ibadetlerin ve bütün hayırlı işlerin hakiki ve kusursuz olmasıdır.

  Mezhep:

  bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir. Dini terimlerde doktrin olarak da adlandırılır. Mezhepler aynı zamanda dini kişilik ve toplumların din algısıdır. Algı algılayan kişinin kendisine bağlı sebeplerle objenin kendisinden farklılıklar arz edebilir.


  Cem:

  Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir.

  Cem, Arapça toplanma anlamına gelir. Cem, cami ve cemaat aynı kökten gelen kelimelerdir.


  Semah:

  Semah, Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve müzik eşliğinde uygulanan tören nitelikli âyindir.

  "Semah"ın Alevi ve Bektaşi Cem'lerinde yaygın olarak ve müzik eşliğinde dönüldüğü doğrudur, fakat semah bir dans değildir. Semah Tanrı'ya yaklaşmaktır, semah insanın maneviyatıyla yüzleşmesi ve maddi dünyadan uzaklaşmasıdır.