Kompozisyon TBMM açılması ile ilgili kompozisyon

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 1 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Tbmm açılışı ile ilgili kompozisyon

  Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, İstanbul'un işgali ile çalışamaz duruma düşmesi ve dağıtılması Mustafa Kemal Paşanın ne kadar ileri görüşlü olduğunu göstermişti İstanbul'un işgali, Mustafa Kemal Paşaya kurtuluş için düşündüklerini yapabilme fırsatını vermiştir

  İstanbul'un işgali üzerine Temsil Heyeti 19 Mart 1920'de yayımladığı bir genelge ile şunların yapılmasını istemiştir; İstanbul'la olan tüm bağlar kesilecek, Anadolu'dan İstanbul'a gidecek her şeye el konulacak, Anadolu'daki İtilaf Devletleri subayları tutuklanacak, Ankara'da milli bir meclis toplanacak bu amaçla seçimler yapılacak,

  Mebuslar Meclisi'nden kaçabilen milletvekilleri ve yeni seçilen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü 120 milletvekilinin katılımıyla TBMM açıldı İlk meclisin üyeleri aydın, memur, asker, esnaf, din görevlisi, çiftçi, aşiret reisi gibi çeşitli meslek gruplarına mensup, çeşitli düşüncelere sahip insanlardı Ancak bütün bu farklı meslekten görüş ve düşünceden insanlar, tek hedef olan Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek için birlik ve beraberlik halindeydiler

  Mustafa Kemal Paşa, meclisin yetkileri ve hükümetin kurulması konusundaki görüşlerini bir önerge şeklinde TBMM'ye sundu

  24 Nisan 1920'de kabul edilen önergeye göre şu maddeler kabul edilmiştir:
  1 Hükümet kurmak zorunludur
  2 Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili atamak doğru değildir
  3 Mecliste beliren milli iradenin yurdun geleceğine doğrudan etki ettiğini kabul etmek temel ilkedir
  4 Türkiye Büyük Millet Meclisi üstünde güç yoktur
  5 Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır
  6 Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır
  7 Meclis başkanı aynı zamanda Hükümetin de başkanıdır
  8 Padişah ve halifenin durumu, bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra meclis tarafından belirlenecektir

  TBMM, Mustafa Kemal'in bu önergesini kabul ederek milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin temellerini atmıştır Bu önerge 1921 Anayasası'nın kabulüne kadar meclisin çalışma esaslarını belirlemiştir

  TBMM'nin Özellikleri:
  TBMM'nin iki temel görevi vardı Bunlar, bağımsızlığın kazanılması ve yeni devletin temellerinin sağlamlaştırılması idi
  TBMM'ye başkan olarak Mustafa Kemal seçildi
  Mustafa Kemal, Avrupa devletleri dış işleri bakanlarına TBMM'nin kurulduğu ve yabancı devletlerin İstanbul Hükümeti ile yapacakları anlaşmaların geçersiz olduğunu bildirdi
  Mustafa Kemal'in başkanlığında “milli egemenlik ve halk Hükümeti” temellerine dayanan bir hükümet kuruldu
  TBMM'nin açılmasıyla Temsil Heyeti'nin görevi sona erdi
  TBMM tamamen millet iradesi ile seçilen milletvekillerinden oluşmuş, milletin istediği kararları alan ilk meclistirBöylece “milli egemenlik” ilkesi gerçekleşmiştir