Tımar Sistemi Nedir Yararları Nelerdir

Konusu 'Web Kütüphanesi' forumundadır ve Nehir tarafından 16 Temmuz 2014 başlatılmıştır. 1. Tımar Sistemi Nedir ve Yararları

  Tımar Sistemi: Osmanlı Devleti bir önceki İslam devletlerinde farklı isim ve biçimlerde görülen bu sistemi Selçuklulardan alarak geliştirmiş ve tımar sistemi adıyla uygulamıştır.
  I.Murat vaktiyle hakikat manasıyla tatbik edilen tımar sistemi devletin sınırlarının genişlemesiyle orantılı olarak yaygınlaşmış ve gelişmiştir.Osmanlı Devleti tımar sistemi ile bir takım topraklarının gelirlerini hizmet karşılığı olarak askerlerine memurlarına vermiştir.
  Devlet açısından gelir miktarlarına göre boşanmış hizmet karşılığı hükümet görevlilerine verilen topraklara dirlik denilirdi.Dirlik devlete ait miri arazinin en büyük bölümüydü.Bu bölüm belli bir toprağı ve işleyiş tarzını ifade ederdi.
  Bu toprakları ekip biçenler ek olarak tımarlı sipahi adındaki askerlerden yetiştirmek zorundaydı.Bu toprakların en büyük 2 güzel yanı hem bir üretimde devamlılık sağlanırdı hem bir de ordunun hazırlıklı askeri bulunurdu.
  Has:padişaha hanedan üyelerine sadrazama beylerbeyine sancak beyleri ve önemli yetkili görevlilere verilen topraklardır.Surat bin akçeden fazla geliri olan bu topraklar emrine verilen görevli görevinden ayrılana civarında aynı birey de kalırdı.
  Zeamet:Eyalet merkezlerinde oturan önemli yetkili yöneticilere verilirdi.Gelirleri yirmi bin ile surat bin akçe aralarında olan topraklardır.
  Zeamet sahipleri görevde kaldıkları zamanda zematlerini kullanırlardı.
  Tımar:Senelik gelirleri yirmi bin akçeye civarında olan dirlik topraklarına tımar ismi verilirdi.Osmanlı Devleti ne hizmeti olan bir kısım asker ve memurlara verilirdi.Tımar sahibi bu bireyler tımarın gelirlerine göre 3 bin akçe ”kılç hakkı” alırlardı.Olan her 3bin akçe amaçlı bir cebelu beslerlerdi.Aynı işi yapacağı koşuluyla bu topraklar para olarak bırakılabilirdi..
  İltizam:Fatih çağında tımar sistemi haricinde olan toprakların vergilerini toplamak amaçlı getirilen bir düzenlemedir.
  Bu uygulama 17.yy da tamamiyle yaygınlaşmıştır.İltizamların açık artırma yolu ile verildiği kişilere mültezim denir.Mültemzimler ek olarak iltizamlarının üstünde insanları ve bölgeyi yönetirlerdi.