Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Elif tarafından 21 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar

  Toplumda her birey belirli haklara sahiptir. Bu hak ve özgürlükler toplumsal hayatı düzenleyen kurallara bağlıdır. Amaç güvenli bir hayat sürdürmemiz, işlerimizi kolaylaştırmak ve mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamımızı idame etmek.

  Toplum Hayatını Düzenleyen Kuralları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz.
  1. Ahlak Kuralları
  2. Din Kuralları
  3. Hukuk Kuralları
  4. Örf ve Adet Kuralları

  1)Din Kuralları

  • Din toplumun istikrarı ve devam edebilmesi için yardım eder.
  • Dua etmek insanların ruhsal baskılardan sıyrılabilmeleri için bir kurtuluş yolu sağlar.
  • Dinsel törenler toplum dayanışmasını kuvvetlendirici araçlardır.
  • Dinler meydana çıkışlarında sosyal düzene karşı bir eleştiri unsurunu getirmişlerdir.

  2) Ahlak Kuralları


  • Ahlak kuralları dini inançların sürdürülmesini, din kuralları da yaptırımlarıyla ahlak kurallarına uyulmasını kolaylaştırır.
  • Ahlak, bireysel ve toplumsal ahlak olarak ikiye ayrılır.
  • Bireylerin insan davranışları hakkında iyi veya kötü şeklindeki değer yargıları bireysel ahlakı oluşturur.
  • İnsanların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen manevi nitelikte kural ve ilkeler ise toplumsal ahlak kurallarıdır.
  • Genelde toplumun değer yargıları bireylercebenimsenir, ancak kişinin toplumunkinden ayrı ahlaki değerlere sahip olması da mümkündür.
  • Bazen topluma aykırı gelen bireysel ahlaki değerlerin zamanla toplumca benimsendiği görülmektedir.
  • Ahlak kuralları, din kuralları gibi, toplumsal barışı sağlama, toplumsal dayanışmayı güçlendirme işlevi görürler, toplumun dağılmasını, bölünmesini önlerler.
  • Ahlaka sosyal ilişkilerde bir düzen öğesi olma gücünü veren temel etken ahlak kurallarının inandırıcı niteliğidir.
  • Bu inandırıcı nitelik, gücünü düşünce alanında geliştirilenözgürlük, sorumluluk, vicdan, insan saygısı, fedakarlık, sosyal dayanışma gibi yüce ilke ve kavramlardan almaktadır.
  • İçinde bulunduğumuz durumdan çıkabilmek için insanlığın geliştirdiği ahlaki değerleri benimsememiz, özümsememiz gerekmektedir.
  Din kuralları değişmezken ahlak kuralları değişebilir.


  3) Örf ve Adet Kuralları


  • İlk koşul, örf ve adet kuralının anlam ve içeriği konusunda tartışma olmamasıdır. Örf ve adet kuralının anlamı toplum üyeleri tarafından açıkça bilinmeli ve benimsenmelidir.
  • Akla uygun, kabul edilebilir olmalı, saçma olmamalıdır.
  • Bir davranış modelinin örf ve adet kuralı niteliğini taşıması için, sürekli şekilde, kesintisiz ve eskiden beri uygulanması gerekir.
  • Örf ve adet kuralının iyi, doğru olduğu inancının toplum üyelerinin bilincine yerleşmiş olması bir diğer koşuldur. İnsanlar, bu kuralların haklı olduğuna inanmalı, uygulanması zorlamaya dayanmamalıdır.

  4)Hukuk Kuralları

  • Kanuna ve hukuk sisteminin genel esaslarına aykırı olmamak
  • Hukuk Kuralları
  • Hukuk düzeni barışı sağlar
  • Hukuk düzeni güven sağlar
  • Hukuk düzeni eşitlik sağlar
  • Hukuk kuralları düzenledikleri durumları, eşit bir biçimde ele alırlar.
  • Anayasalarda, yasa önünde eşitlik ilkesi yer almasa bile, hukukta eşitlik vardır. Eşitlik hukuka özgüdür, hukukun özünde vardır.
  • Hukuk düzeni özgürlük sağlar