Türk Edebiyatında İlkler Nelerdir

Konusu 'Türkçe edebiyat' forumundadır ve Demir tarafından 25 Ocak 2014 başlatılmıştır. 1. Türk Edebiyatındaki İlkler

  • İlk çeviri roman: Les adventures de Télémaque, çeviri: Yusuf Kamil Paşa
  • İlk roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemseddin Sami
  • Batılı tekniğe uygun ilk roman Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil
  • İlk köy romanı: Karabibik, Nabizade Nazım
  • İlk realist romancı: Recaizade Mahmut Ekrem
  • İlk realist roman: Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem
  • İlk edebi roman: İntibah, Namık Kemal
  • İlk psikolojik roman: Eylül,Mehmet Rauf
  • İlk tarihi roman: Cezmi, Namık Kemal
  • İlk kadın romancı: Fatma Aliye
  • İlk yazılan tiyatro: Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
  • İlk mizah gazetesi: Diyojen (Teodor Kasap)
  • Matbaada basılan ilk kitap: Vankulu Lügati
  • Türkler’in kullandığı ilk alfabe: Göktürk Alfabesi
  • İlk edebi topluluk Servet-i Fünun
  • İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre
  • İlk mülakat (röportaj): Rüya,Ziya Paşa
  • İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi
  • İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
  • İlk kez noktalama işareti kullanilan eser: Şâİr evlenmesi, Şinasi
  • İlk siyasetname eseri: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip
  • İlk şiir çevirisi: Tercüme-i Manzume, Şinasi
  • İlk gazete: Takvim-i Vakayı, sahibi devlet (1831)
  • İlk özel sanat, fikir, edebiyat gazetesi: Tercüman-ı Ahval, Şinasi, Agah Efendi (1860)
  • İlk deneme: Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Sabahattin Fethi Naci, Asım Bezirci
  • İlk gezi yazısı: Seyahatname, Evliya Çelebi
  • İlk anı: Defter-i Amal, Ziya Paşa
  • İlk oynanan tiyatro: Vatan yahut Silistre, Namık Kemal
  • İlk edebiyat ders kitabı: Talim-i Edebiyat, R. Mahmut Ekrem
  • İlk naturalist roman: Zehra, Nabizede Nazım
  • İlk öykü: Letaif-i Rivayet, A. Mithat Efendi
  • İlk hece ölçüsüyle yazılan şiir: (Tanzimat Ed. sonrası) Türkçe Şiirler, Mehmet Emin Yurdakul
  • İlk gerçekçi öykü: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai
  • İlk hamse sahibi: Ali Şir Nevai
  • İlk tezkire: Mecalis ün Nefais, Ali Şir Nevai
  • İlk sözlük: Divan-ı Lügat'it Türk, Kaşgarlı Mahmut
  • İlk fabl örneği: Harname, Şeyhi (Hiciv - mesnevi)
  • İlk doğa betimlemesi: Sahra, Abdülhak Hamit Tarhan
  • İlk doğayı hareket içinde veren: Elhan-ı Şita (Kar nağmeleri), Cenap Şahabettin
  • İlk eleştiri:Tahrib-i Harabat,Namık Kemal