Türk Edebiyatında Roman Gelişimi

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Nehir tarafından 15 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Türk Edebiyatında Roman

  Tanzimat’a kadar Türk toplumunda romanın yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve halk hikâyeleriyle masallar tutmuştur.  Türk edebiyatı bugünkü anlamda romanla Fransızcadan yapılan çeviriler sayesinde tanışmıştır. Türk edebiyatına roman Tanzimat'la girmiştir.  İlk yerli roman denemesi Şemsettin Sami'nin "Taaşuk-ı Talat ve Fitnat" (1872) adlı eseridir.  Edebiyatımızda ilk roman çevirisini ise Yusuf Kamil Paşa, Fransız yazar Fenelon'dan "Telemak" adıyla yapmıştır (1859).


  İlk edebi roman Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir. Yine ilk tarihi roman Namık Kemal tarafından yazılan "Cezmi'dir.


  İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı romanıdır.


  İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un "Eylül" adlı romanıdır. Bu alanda en başarılı ürünü Peyami Safa "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı eseriyle vemiştir.  Batılı anlamda modern Türk romanının kurucusu ise Halit Ziya Uşaklıgil sayılır.  Türk romanı, teknik açıdan Servet-i Fünun döneminde güçlenmiş, Cumhuriyet döneminde iyice gelişmiştir.


  İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım'dır.