Türk Kültürünün En Büyükleri Kimlerdir?

Konusu 'Türkçe edebiyat' forumundadır ve Elif tarafından 25 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Türk büyükleri kimlerdir isimleri, Türk büyükleri hakkında bilgi, Türk büyüklerinin ortak özellikleri

  XX. Yüzyılda Türk Kültürünün En Büyükleri

  Anadolu kapılarının Türklere açılması sonrası, Türk dili, yeni vatana yayıldı. Türk İslam medeniyetinin batıdaki bu yeni kalesi, asırlar boyu kendi edebiyatı, musikisi, sanatı ile birlikte yaşadı.

  Yunus Emre gibi, Süleyman Çelebi gibi veli şairlerle şekillenen Türk düşüncesi, ne çeşitli savaşlardan ne Moğol istilasından, ne Timur'da, ne de Türkmenler'in aralarındaki çekişmelerden zarar gördü.

  Kaşgarlı Mahmud'un en büyük Türk dilcisi olduğunu kabul etmemiz kaçınılamaz. Türk dili incelemeleri alanında ikinci büyük, Bergamalı Kadri üçüncüsü ve dördüncüsü Şemseddin Sami Bey ile Hüseyin Kazım Kadri'dir.

  20.yüzyıl için de bu adlar, şöyle sıralanabilir;

  Şairler:

  Yahya Kemal Beyatlı
  Ahmet Haşim
  Mehmet Akif Ersoy
  Tevfik Fikret
  Necip Fazıl Kısakürek
  Arif Nihat Asya
  Faruk Nafız Çamlıbel
  Cahit Sıtkı Tarancı
  Orhan Veli Kanık
  Saz Şiirinde Aşık Veysel.

  Nesir Yazarları:

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  Reşat Nuri Güntekin
  Peyami Safa
  Ahmet Hamdi Tanpınar
  Ömer Seyfettin
  Refik Halid Karay
  Halide Edip Adıvar
  Hüseyin Rahmi Gürpınar
  Sait Faik Abasıyanık
  Hüseyin Nihal Atsız
  Kemal Tahir
  Tarık Buğra

  Türk Dilcileri:

  Reşit Rahmeti Arat
  Ahmet Caferoğlu
  Necip Asım
  Tahsin Banguoğlu
  Muharrem Ergin
  Hüseyin Namık Orkun
  Saadet Çağatay
  Besim Atalay
  Faruk Kadri Timurtaş

  Edebiyat Araştırmacıları:

  Fuad Köprülü
  Mehmet Kaplan
  Ahmet Hamdi Tanpınar
  Ali Nihat Tarlan
  Pertev Naili Boratav
  Agah Sırrı Levend
  Abdülkadir İnan
  İsmail Habib Sevük
  Nihat Sami Banarlı


  Tarihçiler:


  Zeki Velidi Togan
  Mehmet Fuad Köprülü
  Ömer Lütfi Barkan
  Osman Turan
  Faruk Sümer
  Bahaeddin Ögel
  İbrahim Kafesoğlu
  İsmail Hami Danişmend
  Mehmet Altay Köymen ve
  Cengiz Orhonlu

  Fikir Adamları

  Ziya Gökalp
  Hüseyin Cahit Yalçın
  Mümtaz Turhan
  Hilmi Ziya Ülken
  Sadri Maksudi Arsal
  Peyami Safa
  Mustafa Sekip Tunç
  Erol Güngör
  Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
  Sabri Ülgener
  Cemil Meriç