Türkiyede Hayvancılık Faaliyetleri Coğrafya

Konusu 'Coğrafya atlası' forumundadır ve Lavinia tarafından 17 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Türkiyede Hayvancılık Faaliyetleri Proje Ödevi

  HAYVANCILIĞIMIZIN COĞRAFİ DAĞILIŞI:

  BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK: (Sığır, at, eşek, katır, deve)

  İNEK
  Çoğunlukla mera hayvancılığı olarak yetiştirilir. bu nedenle gür otların bulunduğu yerlerde yapılır. Büyük baş hayvanlar içinde en fazla sığır(inek, öküz ,dana, manda) yetiştiriciliği vardır. Sığırlar içinde de en fazla inek yetiştirilmektedir. Bütün bölgelerimizde inek yetiştiriciliği vardır. Ama en fazla Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimi ile Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum-Kars Bölümünde gelişmiştir. Karadeniz Bölgesinde gelişmesi yağışların fazla olmasından dolayı çayırların fazla olmasıdır. Erzurum-Kars bölümünde gelişmesi yaz yağışlarıyla oluşan gür ot ve çayırlıklardır. İnek yetiştiriciliği ayrıca şeker fabrikaları çevresinde de gelişmiştir. Ş.Pancarı küspesinin hayvan yemi olarak kullanılmasından dolayı. Et ve süt üretimi Küçük baş hayvancılıktan fazladır. Ama arazinin engebeli olmasından dolayı küçük baş hayvancılığa göre az yapılır. Şeker fabrikalarının ve büyük şehirlerin çevrelerinde ahır hayvancılığı olarak yapılmaktadır.
  MANDA
  Bol sulu bataklık ve göl kenarlarında beslenir. Yurdumuzda başta Karadeniz Bölgesi kıyı kesimi olmak üzere G.Marmara Bölümünde yetiştiriciliği yaygındır. Et kalitesi düşük olduğundan yetiştiriciliği fazla gelişmemiştir. Süt üretimi ve yağ ile kaynağından dolayı beslenmektedir. mandanın gücüne duyulan ihtiyacın azalmasından dolayı sayıları azalmaktadır.
  NOT: Büyükbaş hayvancılık Doğu Bölgelerimizde mera hayancılığı şeklinde iken Batı Bölgelerimizde ahır hayvancılığı şeklindedir


  KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

  KOYUN
  Bozkırların hayvanıdır. Hafif dalgalı düzlüklerde iyi yetişir. Türkiye’nin iklim şartları genelde koyun yetiştiriciliğine elverişlidir. Düşük sıcaklık sebebiyle Doğu Anadolu Bölgesinin doğusunda yetiştiriciliği gelişmemiştir. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölümünün kıyı kesiminde yüksek nem ve gür çayırlardan dolayı koyun yetiştirilmez. En fazla koyun yetiştiren bölgemiz İç Anadolu’dur. Bozkırların geniş alan kaplamasından dolayı. Doğu Anadolu Bölgesi (batısı) ve G.Doğu Anadolu Bölgeleri de koyun yetiştiriciliği gelişmiştir. İç Anadolu bölgesinde koyunların kuyruklarının olmasının en önemli sebebi kışın yetersiz beslenmelerinde kuyruklarını kullanmalarıdır.

  Koyun Türleri:
  Kıvırcık: Soğuğa dayanıklı değildir. Et verimi yüksektir. Marmara ve Ege Bölgelerinde yetiştirilir.
  Dağlıç: Ege ve İç Batı Anadolu’da yetiştirilir.
  Karaman: Ege, İç, Doğu ve G.Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilir.
  Sakız ve Merinos: G.Marmara Bölümünde yetiştirilir. Merinos yünü için yetiştirilmektedir.

  KIL KEÇİSİ
  Dağlık bölgelerin hayvanıdır. Ağaçların filizlerini yemek suretiyle beslenir. Ormanlara zarar verdiği için sayılarının azaltılması yoluna gidilmektedir. En fazla Akdeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilir.

  TİFTİK KEÇİSİ (Ankara Keçisi)
  Tiftiği için yetiştirilmektedir. Yurdumuzda Ankara- Konya çevresi ile G.Doğu Anadolu Bölgesinde Siirt çevresinde yetiştirilmektedir.
  ***Sağılan ve kesilen hayvan sayısı az; üretilen süt ve et miktarı fazla ise orada Büyük baş hayvancılık (inek yetiştiriciliği) gelişmiştir. Sağılan ve kesilen hayvan sayısı fazla iken ; üretilen et ve süt miktarı az ise Küçük baş hayvancılık gelişmiştir( Koyun yetişitiriciliği).


  KÜMES HAYVANCILIĞI ( Tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek, devekuşu)
  Kümes hayvanları içinde en fazla yetiştirilen tavuktur. Kümes hayvancılığı bütün bölgelerimizde yapılabilmektedir. Ama en fazla Marmara ve Ege Bölgelerinde gelişmiştir. İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Ankara gibi büyük kentler çevresinde gelişmiştir.

  ARICILIK
  Bal, bal mumu, polen ,arı sütü elde etmek için arıcılık bütün bölgelerimizde yapılabilmektedir. En fazla Ege ve Doğu Anadolu Bölgelerinde gelişmiştir. Muğla, Manisa,İzmir, Balıkesir,Çanakkale, Ağrı, Erzurum, Hakkari, Rize (Anzer yöresinin balları çok ünlüdür.),Artvin, Ordu önemli bal üretim merkezlerimizdir.
  Türkiye değişik iklim bölgeleri ve coğrafyasından dolayı çok zengin ve çeşitli arı florasına sahiptir. Bu özelliği nedeni ile Çin, ABD ve Meksika'dan sonra koloni varlığı açısından 3.5 milyon adet koloni ile dünyada 4. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin toplam bal üretimi 65.000 tondur. Bunun 4.000 - 8.000 tonu dış satıma gitmektedir. Halen 38.000 aile arıcılık yaparak, bal ve diğer arı ürünlerini üretmektedir. Bu ailelerin 10.000 adedi geçimini sadece arıcılıktan sağlamakta, diğer 28.000 aile ise yan gelir olarak arı ürünleri üretmektedir.
  Ancak ülkede koloni başına ortalama bal verimi 15 - 17 kg civarında olup, arıcılıkta gelişmiş ülkelerdeki verimin 1 / 3' ü kadardır.

  İPEK BÖCEKÇİLİĞİ
  İpek böceği yetiştirme ve kozasından ipek elde etme faaliyetidir. Dut yaprağı yemek suretiyle beslenir. En fazla G.Marmara’da gelişmiştir. Bursa, Balıkesir, Bilecik çevresinde çok gelişmiştir. İpekli dokumada ise Bursa-Gemlik-İstanbul gelişmiştir.

  BALIKÇILIK
  Yurdumuzun etrafı denizlerle çevrili, birçok akarsu ve tatlı su gölümüz olmasına rağmen balıkçılık gelişmemiştir.


  Balıkçılığın Gelişmemesinin Sebepleri:
  Denizlerimizin balık bakımından zengin olmaması.
  Açık deniz (Okyanus) balıkçılığının yapılmayışı.
  Taşıma ve depolama imkanlarının yetersizliği.
  Zararlı avlanma yöntemlerinin uygulanması (dinamit patlatma, trol avcılığı gibi)
  Denizlerimizdeki kirlenmenin önlenememesi.


  Türkiye’de Balık Üretiminin Denizlere Göre Dağılışı:
  Karadeniz % 67
  Ege Denizi % 13
  Marmara Denizi % 11
  Akdeniz % 9
  NOT: Bodrum kıyılarında sünger avcılığı gelişmiştir.