Türkiye'de tarımsal üretimi etkileyen faktörler nelerdir

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Türkiye'de tarım ve tarımı etkileyen faktörler nelerdir

  Tarım, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toprağı işleyerek ürün elde etmesidir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edilmesinin yanı sıra hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı (% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır.
  Cumhuriyet Dönemi’nde, ülkemizde tarım olanaklarını artırmak amacıyla;
  - Sulama, gübreleme ve tohum ıslahına önem verilmiş,
  - Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlanmış,
  - Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım Kooperatifleri kurulmuş,
  - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesisleri yapılmıştır.
  » Türkiye’de ekili ve dikili alanlar (tarlalar, sebze ve meyve bahçeleri, zeytinlikler ve nadas alanları topraklarımızın 1/3′ünü oluşturmaktadır.
  » Türkiye’nin coğrafi bölgelere göre tarım alanlarının oranı değişmektedir. Ekili ve dikili alanların bölge yüz ölçümleri oranına göre en fazla kapladığı bölgemiz Marmara Bölgesi, en az yer bölgemiz ise Doğu Anadolu Bölgesidir

  TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  - Toprak ve bakımı: Toprak, tarım faaliyetleri üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biridir. Topraktan en verimli şekilde yararlanmak için teknolojik yeniliklerin uygulanması gerekir. Toprağın bakımı; toprağın sürülmesi, çapalanması, yabancı otlardan ayıklanması, erozyonla mücadele ile sağlanır.
  - Sulama: Su, bitkiler için en önemli besin maddesidir. Toprağın uygun zamanlarda ve yeterince sulanması gerekir. Ülkemizde özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Ana*dolu bölgelerinde sulama sıkıntısının fazla olma*sı sebebiyle tarım alanları nadasa bırakılmakta*dır. Nadas, yarı kurak bölgelerde tarlanın sürülerek, suyunu biriktirmesi için bir yıl boş bırakılmasıdır. Toprakların nadasa bırakılmasını önlemenin yolu ise sulamadır.
  Ülkemizde tarım alanlarında sulama yaygınlaştırılırsa;
  - İklim koşullarına bağımlılık azalır.
  - Üretimde süreklilik ve artış sağlanır.
  - Nadas yöntemi terk edilerek toprak her yıl kullanılabilir.
  - Aynı araziden yılda birden fazla tarım ürünü alınabilir.
  - Çiftçinin üretim geliri artar.
  - Sebze yetiştirilen alanlar genişler.
  - Endüstri bitkilerinin ekim alanları genişler.
  - Gübreleme: Toprağın besin ve mineral bakımından zenginleştirilmesidir. Toprağın gübrelenmesi sonucunda birim alandan elde edilen ürün miktarı artar.
  - Tohum ıslahı: Ülke şartlarına en uygun tohumu üretmek için yapılan çalışmalara denir. Ülkemizdeki Tohum Islahı İstasyonları, Devlet Tarım İşletmeleri, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ziraat Fakülteleri gibi kuruluşlar kaliteli tohum elde etmek için kurulmuştur.
  - Makineleşme: Üretim işlemlerinin gelişmiş araçlarla yapılmasıdır. Tarımda makineleşme sonucunda toprak daha iyi ve kısa sürede işlenir. Tarımsal üretim ve verim artar.
  UYARI: Engebenin fazla olduğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde tarımda makine kullanımı oldukça sınırlıdır.
  - Pazarlama: Ürünün bozulmadan tüketim ya da işleme merkezlerine ulaştırılıp satılmasına pazarlama denir. Ülkemizde çiftçilerin olumsuz yönde etkilenmesini engellemek için devlet, çiftçi*ye önceden taban fiyattan ürün alma garantisi verir. Bu uygulamaya destekleme alımı denir. Tahıllar ve şeker pancarı gibi temel besin maddeleri destekleme alımları yapılan ürünlerdir.
  - İlaçlama: Tarımda verimi ve kaliteyi artırmak için çeşitli hastalık ve böceklere karşı ilaçlama yapılmasıdır.