Türklerde Halifelik

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Elif tarafından 1 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin


  İslamda halifelik, Türk-İslam kültürünün getirdiği bir kurumdur.
  İslam devletinin başında halife bulunurdu. Halife, Hz. Peygamberin halefi, Müslümanların emiri, müslüman olmayanlarla savaşan orduların kumandanı idi.

  Sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'den sonra Emevi sülalesi kurulmuş, halifelik babadan oğula intikal etmiştir.

  1518'de Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlılara intikal ettirilen halifelik, 3Mart 1924'te Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılmıştır.

  el-Maverdini'nin el-Ahmakü's- Sultaniyesi'ne göre Halife olabilmek için şu şartları haiz olmak gerektir.

  1) Kureyş kabilesinden olmak.

  2) Erkek olmak.

  3) Ergin olmak.

  4) İyi ahlaklı olmak.

  5) Vücut sakatlığı ve akıl hastalığı olmamak.

  6) Şeriatı yeter derecede bilmek.

  7) Mhir bir idareci olmak ve Müslüman ülkelerini savunmada cesaret ve kabiliyet göstermek.

  8) Seçilmiş olmak.

  Yine el-Maverdi'nin aynı eserine göre; Halifenin başlıca vazifeleri de şöyle sıralanabilir:

  1) Dinin savunulması ve korunulması.

  2) Hukuki anlaşmazlıkların halli.

  3) İslam topraklarının savunulması.

  4) Suçluların cezalandırılması.

  5) Sınırların muhafazası için asker teçhizi.

  6) İslamı kabul etmek veya İslam devletine uyruk olmak istemeyenlere karşı savaş (cihad) açmak.

  7) Vergi koymak ve toplamak.

  8) Maaşları tayin ve devlet mallarını idare etmek.

  9) Münasip memurları tayin etmek.

  10) Hükümetin diğer ikinci derecedeki işleriyle uğraşmak.

  Halifeliğin ilk yüzyıllarında Arap gücü Farsları ve Bizans devletinin doğu eyalatlerini ezdi. Bunu takip eden ikinci yüzyılda, yenilerin eski kültürü, yenenleri fethetti.Araplar, medenileşerek tüccar, sanatkar ve alim oldular. Savaş tekniklerigelişmiş olmasına rağmen, askeri meziyetleri gevşedi. Büyük şehirler, huzursuzluk ve daimi muhalefet yuvaları haline geldiler.. Halifeler, o zaman kendi emniyetlerini sağlamak için, Türk esirlerinden muhafızlar ve askeri birlikler kurdular.

  VIII. yy'ın yarısında Arap komisyoncuları, yetişkin Türk delikanlı ve kızlarını topluyorlar ve satın alıyorlardı. Türk kadınlarının güzelliğini Farslar ve Araplar övmektedirler. et-Taalibi ismindeki müellif, Araplar arasında ''Yunanlı hadımlar, Türk iç oğlanları, Buharalı cariyeler ve Semerkandlı kızlar'' bulundurmanın kibarlık modası haline geldiğini kaydeder.

  ''iç oğlanları'' hizmetçi demektir. Bazı maksatlı kişilerin iftiralarının ''Şeriat devletinde bunun homoseksüellik'' ile ilgisi olmayacağı açıktır.