Türklerin İslamiyete Girişi ve Talas Savaşı

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve öykü tarafından 15 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. öykü

  öykü Moderatör


  Talas Savaşı ve Talas Savaşının Nedenleri Madde Madde.

  İlk Türk – Arap Münasebetleri

  Hz. Ömer döneminde İran’ı ve Azerbaycan’ı fetheden müslüman Araplar Türklerle komşu olmuşlardır.
  Hz. Osman döneminde Kafkaslarda Hazar Türkleri ile Müslümanlar arasında ilk mücadeleler başlamıştır.
  Emeviler döneminde Maveraünnehir’de Türgişlerle müslüman araplar arasında şiddetli çatışmalar olmuştur.
  Emevilerin milliyetçi politikaları Türklerin islamiyete geçişini geciktirmiştir.

  Talas Savaşı ve Talas Savaşının Nedenleri

  • Orta asyayı istila etmek isteyen çinliler ile Türklerin yardım ettiği Müslüman araplar arasında olmuştur.
  • Müslüman araplar ile Türkler arasındaki iyi ilişkileri başlatan Talas savaşı, Türk islam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir.
  • Savaştan sonra yeni kurulmuş olan Abbasilerin de hoşgörülü yönetim anlayışları sonucunda Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır.
  • Müslüman olan Türkler; önceleri Abbasilerin devlet kadrolarında görev almışlar, daha sonra ise ilk Türk-İslam devletlerini kurmuşlardır.

  NOT: Talas savaşı sonrasında, kağıt üretim tekniğini Çinlilerden öğrenen Türkler ve Müslüman araplar Maveraünnehir’de ve Abbasi şehirlerinde kağıt imalathaneleri açmıştır.

  Türklerin İslamiyet’e Girişini kolaylaştıran Etkenler Nelerdir?


  • Türklerdeki Gök tanrı inancının İslamiyet’teki Allah inancı ile benzerlik göstermesi,
  • İslamiyet’teki kurban kesme, öldükten sonraki hayata inanma (Cennet ve Cehennem) gibi inançların Türklerde de olması,
  • İslamiyet’teki ahlak kurallarının (yalan söylememe, doğruluk, temizlik, hırsızlık yapmama) Türkler arasında yaygın olması,
  • İslamiyet’teki fetih politikasının Türklerdeki Tanrı adına bütün toplumları hakimiyet altına alarak adaletle yönetme anlayışıyla benzeşmesi,
  • Emevilerin ırkçı politikalarını terkeden Abbasilerin yeni Müslüman olanlara hoşgörülü davranması ve devlet kadrolarında görev vermesi.