Ülkemizdeki Gönüllü Çevreci Kuruluşların Adları ve Amaçları Nedir?

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Lavinia tarafından 5 Ekim 2012 başlatılmıştır.


 1. Ülkemizdeki Gönüllü Çevreci Kuruluşların isimleri ve amaçları

  Türkiyedeki Gönüllü Çevreci Kuruluşlar isimleri amaçları

  Türkiye'de bulunan gönüllü çevreci kuruluşlar ve amaçları şöyledir:

  Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)

  Amacı:
  Sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinliklerini içeren Mavi Bayrak’ın turizm ve çevre açısından da önemli olduğu yaklaşımı bilincinin, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artması gerekliliği üzerine çalışmalar yapmak olan Türçev, nitelikli plaj ve marinalar oluşturmaya çalışmakta, temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevre oluşması yolunda etkinlikler göstermektedir.

  Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

  Amacı:
  Türkiye’deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini amaçlayan Çevko; cam, metal, plastik, ve kağıt/karton türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayii ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinliklikler hedefliyor.

  Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı (ÇEVKOR)

  Amaçları:

  Toplumun her kesiminde çevre bilincinin aşılanması ve bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması,
  Çevre kirliliği meydana getirmeyecek sistemlerin teşvik ve geliştirilemesi,
  Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, yaşatılması.

  GREENPEACE (YEŞİL BARIŞ)

  Çevreye karşı işlenen bir suça tanıklık etmek, toplumun dikkatini çekerek suçu işleyenler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılan barışçıl eylemler yapar.

  (TÜRÇEK )TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU

  TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda, çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.

  DENİZ TEMİZ DERNEĞİ (TURMEPA)

  DenizTemiz Derneği (TURMEPA – Turkish Marine Environment Protection Association) amaç ve hedeflerini, gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerin; ekonomiye, sağlığa ve refaha katkılarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kişisel sağlık, refah ve Türkiye’nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, halkı deniz ve sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı, müsamaha göstermemeleri konusunda, faaliyete geçmeleri için teşvik etmek şeklinde açıklamaktadır.

  TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA VAKFI (TEMA)

  TEMA vakfının amaçları; ülkemizin doğal varlıklarını ve çevre sağlının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve ağaç ve orman sevgisini toplumun her kesimine anlatmak, Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye’den başlatmak.

  DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ (DHKD)


  Amacı Türkiye’nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. Bu amaçla koruma projeleri yürütmekte; toplumla, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır.
   


 2. Tükçevi iki kez yazmışsın galiba yolsa ben öyle gördüm❤️
   


 3. Pardon ben öyle gördüm