UNESCO Nedir Kısa Bilgi

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Ayaz tarafından 11 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. UNESCO Nedir Kısaca

  Birleşmiş Milletler Beratının uluslararası işbirliğiyle ilgilenen 9 . bölüm 57 . maddesi uyarınca oluşturulmuş ” Öğrenim , Bilim ve Kültür Teşkilatı ” nın ( United Nations Edurational , Scientific and Cultural Organisation ) kısaltılmış ismi . 14 Aralık 1946′da kurulmuştur . Teşkilat çalışmaları ile ilgilenen BM’ye rapor verir ve buradan teknik yardım görür . Ancak kendisinin organları , bütçesi ve öte statüleri durumundan tamamiyle bağımsızdır . Tüm BM üyeleri devletler Bu arada UNESCO’nun da üyesi olabilirler
  Teşkilat , mimari olarak BM’ye paralellik gösterir . Bir Genel Kurul , bir İcra Kurulu ve bir de Genel Sekreterlik bulunur . Her üye hükümet , Genel Kurula 5 delege yol . Genel Kurul her 2 senede bir takip edilecek siyaseti ve gelecek 2 senelik bütçeyi görüşmek üzere toplanır . Genel Müdür , İcra Kurulunu atama eder , üye devletlere önerilerde bulunur . İcra Kurulu senede 3 – 4 defa bir araya gelerek Genel Kurulda edinilen kararların icrasını takip eder . İcra Kurulunun üyeleri Genel Kurul üyeleri arasından seçilir . UNESCO Genel Müdürü , Genel Sekreterliğin de başıdır . UNESCO’nun sürekli merkezi Fransa’nın başşehri Paris’tir .
  UNESCO üyesi devletler kendisinin ülkelerinde hükümet bünyesi haricinde personel milli komisyonlar kurarlar . Bu komisyonlar UNESCO gayelerine cazip çalışmaların yapılması amaçlı hükumetle işbirliği yaparlar ve bu çalışmaların icrasını takip ederler .
  UNESCO’nun gayesi; BM Anayasasında zikredildiği buna benzer , ” adalete , ırk , cins , lisan ve inanç ayrımı yapmaksızın her biri amaçlı birey hakları ve basit hürriyetlere cihanşümul saygıyı sağlamak , bunun için
  eğitim , bilim ve kültür yöntemiyle devletler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bu yoldan barışın ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunmaktır . ” Teşkilat Anayasasında açık bir biçimde belirtildiği buna benzer UNESCO’nun kolay olmayan faydalanarak değil üye devletlerin kendisinin istekleri doğrultusunda faaliyette bulunması icab etmektedir