Voleybol ile ilgili bilgi ve kuralları

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Demir tarafından 4 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Voleybol hakkında bilgiler ve kuralları

  OYUN ALANI VE GEREÇLERİ

  1. OYUN SAHASI
  Oyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeden oluşur. Bu saha dikdörtgen ve simetrik olmalıdır.

  1.1 ÖLÇÜLER
  Oyun alanı, 18x9 m ölçülerinde bir dikdörtgendir ve en az 3 m genişliğinde olan bir serbest bölge ile çevrilmiştir.
  Oyun sahasının üzerinde bulunan serbest oyun boşluğu, her türlü engelden arındırılmış olmalıdır. Serbest oyun boşluğu, oyun sahasının yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 m yüksekliğinde olmalıdır.
  FIVB Dünya Müsabakalarında serbest bölge yan çizgilerden ölçüldüğünde en az 5 m ve dip çizgilerden ölçüldüğünde en az 8 m genişliğinde olacaktır. Serbest oyun boşluğu ise oyun sahasının yüzeyinden ölçüldüğünde en az 12.5 m yüksekliğinde olacaktır.

  1.2 OYUN SAHASININ YÜZEYİ
  1.2.1Sahanın yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olmalıdır. Oyuncular için sakatlanmaya yol açacak herhangi bir tehlike teşkil etmemelidir. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanması yasaktır.
  FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında sadece tahta veya sentetik bir yüzeyin kullanılmasına izin verilir. Bu yüzey daha önce FIVB tarafından onaylanmış olmalıdır.
  1.2.2 Kapalı salonlarda oyun alanının yüzeyi açık renkte olmalıdır.
  FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında çizgiler için beyaz, oyun alanı ve serbest bölge için farklı renkler kullanılmalıdır.
  1.2.3 Açık hava sahalarında drenaj amacıyla her metre için 5 mm’lik bir eğime müsaade edilir. Saha çizgilerinin sert bir maddeden oluşturulması yasaktır.

  1.3 OYUN ALANININ ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER
  1.3.1 Bütün çizgiler 5 cm genişliğindedir. Çizgiler, zeminden ve diğer çizgilerden farklı ve açık renkte olmalıdır.
  1.3.2 Sınır çizgileri
  İki yan ve iki dip çizgi oyun alanını belirler. Yan ve dip çizgilerin her ikisi de oyun alanının boyutlarına dahil olarak çizilir.
  1.3.3 Orta çizgi
  Orta çizginin tam ortası oyun alanını 9x9 m boyutlarında iki eşit alana böler. Bu çizgi, filenin tam altından iki yan çizgi arasında uzanır.
  1.3.4 Hücum çizgisi
  Her oyun alanında arka ucu orta çizginin tam ortasından 3 m geriye çizilen bir hücum çizgisi ön bölgeyi belirler.
  FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında hücum çizgisi yan çizgilerden itibaren toplam 1.75 m’lik kesik çizgilerle uzatılmıştır. 5 cm eninde, 15 cm boyundaki bu 5 adet kısa çizgi 20 cm aralıklarla çizilmelidir.

  1.4 BÖLGELER VE SAHALAR
  1.4.1 Ön bölge
  Her oyun alanında ön bölge orta çizginin tam ortası ve hücum çizgisinin arka ucuyla sınırlıdır.
  Ön bölgenin yan çizgiler dışında serbest bölgenin sonuna kadar uzandığı varsayılır.
  1.4.2 Servis bölgesi
  Servis bölgesi, her dip çizginin gerisinde 9 m genişliğindedir.
  Bu bölgenin yan sınırları, yan çizgilerin uzantısı olarak dip çizgilerden 20 cm geride ve bunlara dik 15 cm uzunluğunda iki kısa çizgiyle belirlenir. Her iki kısa çizgi de servis bölgesinin genişliğine dahildir.
  Servis bölgesinin derinliği serbest bölgenin sonuna kadar devam eder.
  1.4.3 Oyuncu değiştirme bölgesi
  Oyuncu değiştirme bölgesi, her iki hücum çizgisiyle sınırlanan ve yazı hakeminin masasına kadar olan bölgedir.
  1.4.4 Isınma sahası
  FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında ısınma sahaları yaklaşık 3x3 m boyutlarında, serbest bölgenin dışında ve oturma sıralarının bulunduğu taraftaki köşelerde yer alır.
  1.4.5 Ceza sahası
  Yaklaşık 1x1 m boyutlarında olan ve 2 sandalye bulundurulan bir ceza sahası kontrol sahasında, dip çizginin uzantısının dışında yer alır. Bu sahalar 5 cm genişliğinde kırmızı bir çizgiyle sınırlandırılabilirler.

  1.5 ISI
  En düşük ısı 10° C’nin (50° F) altında olmayacaktır.
  FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında maksimum ısı 25° C’den (77° F) daha yüksek ve minimum ısı 16° C’den (61° F) daha düşük olmayacaktır.

  1.6 AYDINLATMA
  FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında aydınlatma, oyun sahası yüzeyinden 1 m yükseklikte ölçülmek suretiyle, 1000 ile 1500 lux arasında olacaktır.

  2. FİLE VE DİREKLER
  2.1 FİLENİN YÜKSEKLİĞİ
  2.1.1 File, orta çizginin üstünde ve buna dik olarak yer alır; erkekler için 2.43 m ve bayanlar için 2.24 m yüksekliğindedir.
  2.1.2 Filenin yüksekliği oyun alanının ortasından ölçülür. Filenin iki kenar yüksekliği kesinlikle aynı olmalı ve buradaki yükseklik kuralda belirtilen yüksekliği 2 cm’den fazla geçmemelidir.


  15.5 SERVİSE BLOK YAPMA
  Rakibin servisine blok yasaktır.

  15.6 BLOK YAPMA HATALARI
  15.6.1 Blokçu rakibinin hücum vuruşundan önce ya da aynı anda rakibinin boşluğundaki topa değerse,
  15.6.2 Bir geri hat oyuncusu ya da Libero bir bloğu tamamlar veya tamamlanmış bir bloğa katılırsa,
  15.6.3 Rakibin servisine blok yapılırsa,
  15.6.4 Top bloktan harice gönderilirse,
  15.6.5 Antenlerin dışından rakibin boşluğunda blok yapılırsa,
  15.6.6 Libero oyuncusu ferdi ya da kolektif blok teşebbüsünde bulunursa.


  16. KURALLARA UYGUN OYUN DURAKLAMALARI
  Kurallara uygun oyun duraklamaları, MOLALAR ve OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ’DİR.

  16.1 KURALLARA UYGUN DURAKLAMALARIN SAYISI
  Her takımın her sette en fazla iki mola ve altı oyuncu değiştirme hakkı bulunmaktadır.

  16.2 KURALLARA UYGUN DURAKLAMA TALEPLERİ
  16.2.1 Sadece koç veya oyun kaptanı duraklama talebinde bulunabilir.
  Bu talep top oyun dışındayken ve servis düdüğünden önce elle işaret vermek suretiyle yapılır.
  16.2.2 Bir setin başlangıcından önce oyuncu değişikliği talebinde bulunulmasına izin verilir ve bu değişiklik o sete ait kurallara uygun oyuncu değişikliği olarak kaydedilmelidir.

  16.3 DURAKLAMALARIN BİRBİRİNİ TAKİP ETMESİ
  16.3.1 Takımlardan birinin talep ettiği bir veya iki mola ile bir oyuncu değişikliği oyunun tekrar başlamasına gerek olmaksızın birbirini takip edebilir.
  16.3.2 Bununla birlikte bir takımın aynı duraklama içinde birbirini takip eden oyuncu değişikliği taleplerine müsaade edilmez. Ancak bir takım isterse aynı duraklama esnasında iki veya daha fazla oyuncu değiştirebilir.

  16.4 MOLALAR VE TEKNİK MOLALAR
  16.4.1 Talep edilen tüm molalar 30 saniye sürer.
  FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında ilk 4 sette (1-4) maçı önde götüren takım 8 ve 16’ncı sayılara ulaştığında 60’şar saniyelik iki ek “Teknik Mola” otomatik olarak uygulanır.
  Netice setinde (5’inci) “Teknik Mola” yoktur; her takım sadece 30 saniye süreli iki mola talebinde bulunabilir.
  16.4.2 Tüm molalar esnasında oyundaki oyuncular kendi sıralarının yakınındaki serbest bölgeye gitmek zorundadır.

  16.5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
  (Limitler için bkz. Kural 8.1)
  (Libero ile ilgili yer değiştirmeler için bkz. Kural 20.3.2 & 20.3.3)
  16.5.1 Oyuncu değişikliği oyuncu değiştirme bölgesi içinde yapılmalıdır.
  16.5.2 Oyuncu değişikliği ancak müsabaka cetveline kaydedilmesi ve oyuncuların oyuna giriş-çıkış yapabilmesi için gereken zaman kadar sürebilir.
  16.5.3 Talep anında oyuncu(lar) oyuncu değiştirme bölgesine yakın durarak oyuna girmeye hazır olmalıdırlar.
  Eğer durum böyle değilse, oyuncu değişikliği kabul edilemez ve takım geciktirme cezası alır.
  FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında oyuncu değişikliğini kolaylaştırmak için uzun saplı ve numaralı levhalar kullanılır.
  16.5.4 Eğer koç birden fazla oyuncu değişikliği yapmak isterse, talebi esnasında bu sayıyı el işareti ile bildirmek zorundadır. Bu durumda oyuncu değişiklikleri bir çift oyuncuyu diğerleri takip edecek şekilde peş peşe yapılmalıdır.

  16.6 KURALLARA UYGUN OLMAYAN DURAKLAMA TALEPLERİ
  16.6.1 Aşağıda sıralanan duraklama talepleri uygun olmayan taleplerdir:
  16.6.1.1 top oyundayken veya servis düdüğü anında veya sonrasında,
  16.6.1.2 yetkili olmayan bir takım mensubu tarafından,
  16.6.1.3 bir takım oyuncu değişikliği yaptıktan sonra, oyun başlamadan önce ikinci bir değişiklik talep ederse,
  16.6.1.4 müsaade edilen mola ve oyuncu değişikliği sayısı aşılırsa.
  16.6.2 Oyunu etkilemeyen ya da geciktirmeyen kurallara uygun olmayan duraklama talebi reddedilir.
  16.6.3 Maçta tekrar eden kurallara uygun olmayan bir talep geciktirme olarak değerlendirilir.

  17. OYUNU GECİKTİRMELER
  17.1 GECİKTİRME TÜRLERİ
  Bir takımın oyunun yeniden başlamasını engelleyen uygunsuz bir hareketi geciktirmedir ve daha birçoklarının yanında aşağıdaki hareketleri kapsar:
  17.1.1 oyuncu değişikliğini geciktirmek,
  17.1.2 oyuna başlama işaretini aldıktan sonra diğer duraklamaları uzatmak,
  17.1.3 kurallara uygun olmayan oyuncu değişikliği talep etmek,
  17.1.4 kurallara uygun olmayan bir talebi tekrarlamak,
  17.1.5 bir takım üyesinin oyunu geciktirmesi.

  17.2 GECİKTİRMELERLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR
  17.2.1 “Geciktirme uyarısı” ve “geciktirme cezası” takıma ait yaptırımlardır.
  17.2.1.1 Geciktirmelerle ilgili yaptırımlar tüm maç için geçerlidir.
  17.2.1.2 Tüm geciktirme yaptırımları, uyarılar da dahil olmak üzere, müsabaka cetveline kaydedilir.
  17.2.2 Bir takım mensubunun maçtaki ilk geciktirmesi “GECİKTİRME UYARISI” ile cezalandırılır.
  17.2.3 Aynı takımın herhangi bir üyesinin aynı maçtaki her türlü ikinci ve sonraki geciktirmeleri bir hata teşkil eder ve “GECİKTİRME CEZASI” ile değerlendirilir: rally kaybı.
  17.2.4 Set öncesinde ya da iki set arasında verilen geciktirme yaptırımları bir sonraki set için uygulanır.

  18. İSTİSNAİ OYUN DURAKLAMALARI
  18.1 SAKATLANMA
  18.1.1 Top oyundayken ciddi bir kaza meydana gelirse, hakem derhal oyunu durdurmalı ve doktorun sahaya girmesine izin vermelidir.
  Daha sonra rally tekrarlattırılır.
  18.1.2 Eğer sakatlanmış bir oyuncu kurallara uygun ve istisnai olarak değiştirilemiyorsa, bu oyuncuya 3 dakikalık bir iyileşme süresi tanınır; ancak bir maçta aynı oyuncuya bu hak birden fazla verilmez.
  Oyuncunun bu süre içinde iyileşmemesi halinde takımı eksik ilan edilir.

  18.2 HARİCİ MÜDAHALE
  Oyun sırasında herhangi bir harici müdahale olursa, oyun durdurulmalı ve rally tekrarlattırılmalıdır.

  18.3 UZATILMIŞ DURAKLAMALAR
  18.3.1 Eğer beklenmeyen koşullar nedeniyle maç kesilirse, bu takdirde baş hakem, organizatör ve varsa Kontrol Komitesi normal koşulların yeniden tesisi için alınacak tedbirleri kararlaştırırlar.
  18.3.2 Toplam 4 saati aşmamak kaydıyla, oyunda bir veya daha fazla duraklama olduysa:
  18.3.2.1 eğer maç aynı oyun alanında yeniden başlatılırsa, kesilmiş olan set aynı sayı, oyuncu ve pozisyonlarla devam edecektir. Daha önce oynanmış setlerin sayıları aynen korunacaktır.
  18.3.2.2 eğer maç başka bir oyun alanında yeniden başlatılırsa, kesilmiş olan set iptal edilir ve aynı takım mensupları ve aynı başlangıç dizilişiyle yeniden oynatılır. Daha önce oynanmış setlerin sayıları aynen korunacaktır.
  18.3.3 Toplam 4 saati aşan bir ya da daha fazla duraklama olduğunda tüm maç yeniden oynatılacaktır.

  19. FASILALAR VE OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ
  19.1 FASILALAR
  Setler arasındaki tüm fasılalar üç dakika sürer.
  Bu süre zarfında oyun alanları değiştirilir ve takımların başlangıç pozisyonları müsabaka cetveline kaydedilir.
  İkinci ve üçüncü setler arasındaki fasıla, organizatörün talebi üzerine yetkili organ tarafından 10 dakikaya kadar çıkarılabilir.

  19.2 OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ
  19.2.1 Netice seti hariç her setten sonra takımlar oyun alanlarını değiştirirler.
  19.2.2 Netice setinde bir takım 8. sayıya ulaştığı zaman takımlar gecikmeksizin oyun alanlarını değiştirirler ve oyuncuların pozisyonları aynı kalır.
  Eğer değişim önde olan takım 8. sayıya ulaştığında yapılmazsa, yanlışlık fark edilir edilmez değişim gerçekleştirilir. Değişimin yapıldığı zamanki sayılar aynen koru

  20. LİBERO OYUNCUSU
  20.1 LİBERONUN BELİRLENMESİ
  20.1.1 Her takımın 12 oyunculu listesinden bir (1) özel defans oyuncusu “Libero” belirleme hakkı vardır.
  20.1.2 Libero, maçtan önce müsabaka cetvelinde özel olarak ayrılmış bölüme kaydedilir. Numarasının da ilk setin pozisyon kağıdına eklenmesi gerekir.
  20.1.3 Libero takım kaptanı ya da oyundaki kaptan olamaz.

  20.2 MALZEMELER
  Libero oyuncusu takımın diğer üyeleriyle zıtlık oluşturacak farklı renkte bir forma (ya da yeniden belirlenen Libero için yelek) giymek zorundadır. Libero forması farklı bir tasarımda olabilir; ancak takımın geri kalan üyelerininki gibi numaralandırılması gerekir.
   


 2. 20.3 LIBEROYA İZİN VERİLEN HAREKETLER
  20.3.1 Oyun hareketleri
  20.3.1.1 Libero, herhangi bir geri hat oyuncusunun yerini alabilir.
  20.3.1.2 Görevleri bir geri hat oyuncusu olmakla sınırlandırılmıştır ve temas anında top file üst kenar yüksekliğini tümüyle aşmışsa, hiçbir yerden (oyun sahası ve serbest alan da dahil) bir hücum vuruşunu tamamlayamaz.
  20.3.1.3 Servis atamaz, blok yapamaz ya da blok teşebbüsünde bulunamaz.
  20.3.1.4 Eğer top ön bölge ya da uzantısında bulunan bir Liberonun parmak pasından geliyorsa, bir oyuncu filenin üst kenar seviyesinden daha yüksekteki bir hücum vuruşunu tamamlayamaz. Eğer Libero böyle bir vuruşu ön bölgenin arkasında yapıyorsa, topa serbestçe hücum yapılabilir.
  20.3.2 Oyuncuların yer değiştirmesi
  20.3.2.1 Liberonun bir oyuncunun yerine geçmesi düzenli değişiklik olarak sayılmaz.
  Bu yer değiştirmeler sınırsızdır; ancak iki Libero değişikliği arasında bir rally olması gerekir.
  Liberonun yerine sadece daha önce yer değiştirdiği oyuncu geçebilir.
  20.3.2.2 Bu yer değiştirmeler ancak servis düdüğünden önce:
  a) her setin başlangıcında yardımcı hakemin takım dizilişini kontrol etmesinden sonra ya da
  b) top oyun dışındayken yapılabilir.
  20.3.2.3 Servis düdüğünden sonra yapılan yer değişikliği reddedilmemelidir; ancak rally bitiminden sonra sözlü uyarı alması gerekir.
  Müteakip geç yer değiştirmelere geciktirme cezası verilmesi gerekir.
  20.3.2.4 Bir Libero ve yerine geçen oyuncu ancak takım sırasının önündeki yan çizgiden, hücum çizgisi ve dip çizgisi arasından sahaya girip çıkabilir.
  20.3.3 Yeni bir Liberonun yeniden belirlenmesi:
  20.3.3.1 Belirlenen Liberonun sakatlanması halinde ve baş hakemin onayının ardından koç yeniden belirleme sırasında sahada olmayan oyunculardan birini yeni Libero olarak belirleyebilir.
  Sakatlanan Libero maçın geri kalan bölümünde oyuna tekrar giremez.
  20.3.3.2 Bu şekilde yeniden Libero olarak belirlenen oyuncu, oyunun geri kalan kısmında Libero olarak kalmak zorundadır.
  20.3.3.3 Liberonun yeniden belirlenmesi halinde bu oyuncunun numarasının müsabaka cetvelindeki notlar bölümüne ve bir sonraki setin pozisyon kağıdına kaydedilmesi gerekir.  KATILANLARIN DAVRANIŞLARI

  21. DAVRANIŞ KOŞULLARI
  21.1 SPORTMENCE DAVRANIŞ
  21.1.1 Oyuna katılanlar oyun kurallarını bilmek ve onlara uymak zorundadırlar.
  21.1.2 Oyuna katılanlar sportmenliğe yakışır bir şekilde hakemlerin kararlarını tartışmaksızın kabul etmek zorundadırlar.
  Herhangi bir şüpheli durumda yalnız oyundaki kaptan vasıtasıyla açıklama isteğinde bulunulur.
  21.1.3 Oyuna katılanlar hakemlerin kararlarını etkilemek ya da kendi takımlarının yaptığı hataları gizlemek amacına yönelik tutum ve hareketlerden sakınmalıdırlar.

  21.2 DÜRÜST SPORCULUK (FAIR-PLAY)
  21.2.1 Oyuna katılanlar dürüst sporculuk (FAIR-PLAY) anlayışı içerisinde sadece hakemlere karşı değil; aynı zamanda diğer görevlilere, rakiplerine, takım arkadaşlarına ve seyircilere karşı da nazik ve saygılı davranmalıdırlar.
  21.2.2 Maç esnasında takım mensuplarının kendi aralarında konuşmalarına izin verilir.

  22. HATALI DAVRANIŞ VE YAPTIRIMLARI
  22.1 KÜÇÜK HATALI DAVRANIŞLAR
  Küçük hatalı davranışlar yaptırıma tabi tutulmaz. Takımı oyundaki kaptan aracılığıyla sözlü olarak ya da el işaretleriyle uyararak takımın yaptırım uygulanacak seviyeye yaklaşmasını önlemek baş hakemin görevidir.
  Bu uyarı bir ceza değildir ve anlık sonuçları yoktur. Müsabaka cetveline kaydedilmez.

  22.2 YAPTIRIMLARA YOL AÇAN HATALI DAVRANIŞLAR
  Takım üyelerinden birinin resmi görevlilere, rakip oyunculara, takım arkadaşlarına veya seyircilere yönelik hatalı davranışı yapılan davranışın derecesine göre üç ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır:
  22.2.1 Kaba davranış: terbiye ve ahlak prensiplerine aykırı hareket veya aşağılayıcı ifadeler
  22.2.2 Saldırgan davranış: itibar düşürücü veya hakaret edici sözler veya hareketler
  22.2.3 Tecavüzkar davranış: fiili saldırı ya da saldırıya niyetlenme.

  22.3 YAPTIRIM TABLOSU
  Baş hakemin kararına göre ve hatalı davranışın derecesine bağlı olarak uygulanacak ve müsabaka cetveline kaydedilecek yaptırımlar:
  22.3.1 İhtar
  Maçta takımın herhangi bir üyesinin ilk kaba davranışı rally kaybıyla cezalandırılır.
  22.3.2 Oyundan çıkarma
  22.3.2.1 Oyundan çıkarmayla cezalandırılan bir takım üyesi setin geri kalan kısmında oynayamaz ve başka bir işlem yapılmaksızın takım sırasının arkasındaki ceza alanında ve oturması gerekir.
  Oyundan çıkarılan bir koç sete müdahale etme hakkını kaybeder ve takım sırasının arkasındaki ceza alanında oturmak zorundadır.
  22.3.2.2 Bir takım üyesinin ilk saldırgan davranışı başka bir sonuç olmaksızın oyundan çıkarmayla cezalandırılır.
  22.3.2.3 Aynı takım üyesinin aynı maçtaki ikinci kaba davranışı bir başka sonuç olmaksızın oyundan çıkarmayla cezalandırılır.
  22.3.3 Diskalifiye
  22.3.3.1 Diskalifiyeyle cezalandırılan takım üyesi maçın geri kalan kısmında bir başka sonuç olmaksızın Müsabaka Kontrol Alanı’nı terk etmek zorundadır.
  22.3.3.2 İlk tecavüzkar davranış bir başka sonuç olmaksızın diskalifiyeyle cezalandırılır.
  22.3.3.3 Aynı maçta aynı takım üyesi tarafından yapılan ikinci bir saldırgan davranış başka bir sonuç olmaksızın diskalifiyeyle cezalandırılır.
  22.3.3.4 Aynı maçta aynı takım üyesi tarafından yapılan üçüncü bir kaba davranış başka bir sonuç olmaksızın diskalifiyeyle cezalandırılır.

  22.4 HATALI DAVRANIŞ YAPTIRIMLARININ UYGULANMASI
  22.4.1 Tüm yaptırımlar bireysel yaptırımlardır, bütün maç için geçerlidir ve müsabaka cetveline kaydedilir.
  22.4.2 Aynı takım üyesinin aynı maçtaki hatalı davranış tekrarı, Kural 21.3 gösterildiği gibi artarak cezalandırılır (aynı takım üyesi birbirini izleyen her kaba davranışı için daha ağır bir ceza alır).
  22.4.3 Saldırgan davranış ve tecavüzkar davranıştan kaynaklanan oyundan çıkarma ya da diskalifiye için daha önce bir ceza alınmış olması gerekmez.

  22.5 SET ÖNCESİ VE SETLER ARASINDAKİ HATALI DAVRANIŞLAR
  Setlerden önce veya setler arasında meydana gelen herhangi bir hatalı davranış Kural 21.2 uyarınca değerlendirilir ve yaptırımlar müteakip sette uygulanır.