Yeniçeri Ocağının Kaldırılması Hakkında Bilgi

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Nehir tarafından 18 Nisan 2013 başlatılmıştır.

  1. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması İle İlgili Bilgi

    1324 yılında kurulan Yeniçeri Ocağı 1658 yılından bu yana bütün önemini kaybetmiş ve bir ayaklanma yuvası haline gelmişti . Devamlı Olarak ayaklanan Yeniçeriler istemedikleri padişahları ve hükümet adamlarını indiriyor , hatta öldürüyorlardı . Askerlere yakışmayan davranışlar içine giren sarhoş Yeniçeriler milletin canına ve malına zarar vermeye başlamıştır . Bu sebeple de milletin nefretini kazanmışlardı . O dönemlerde birçok ilmiye sınıfına yaptıkları küfürler , halk ile ilmiye sınıfının , Yeniçerilere karşı , cephe almalarına neden olmuştu .
    Sultan II . Mahmud Yeniçeri ocağına karşı birtakım tedbirler almaya başladı . Yeniçerilerin , Avrupa ordularınabenzer eğitilmeleri gerektiğini düşünüyordu , bu amaçla ” eşkinci ” isimli yepyeni bir askeri örgüt kurulmasını emretti . Bu yepyeni eğitimi istemeyen Yeniçeriler , At meydanında toplanarak gösteri yaparak ayaklandılar . Babıali’ye saldırdılar.

    Sadrazam Selim Paşa , vezirleri , din adamlarını , humbaracı , lağımcı , topçu ve donanma mürettebatını topladı; sancağı çıkartarak ocakla savaşılacağını duyurdu . Hükümet memurları İstanbul sokaklarında dolaşarak halkı sancak altında toplamaya başladı . Bunun üzerine Yeniçeri tellaları , ocak severleri ayaklanmaları için uyardı . Hazırlıklarını tamamlayan sadrazam , Sultan Ahmed Camii’ni karargah yaparak halka silah dağıttı . Beyazıt ve Divanyolu’nu tutan yeniçeriler , çarpışma başlayınca At meydanına çekildiler ve kapıyı kapattılar . Sadrazam Selim Paşa meydan kışlasını çevirerek top ateşine tutturdu . Ateş sonucu olarak meydan kapısının bir kanadı kırıldı . Kapının diğer kanadını da kıran halk Yeniçerilerin üzerine saldırdı . Yeniçeriler kışla ve tekkeye sığındılar . Top ateşi akabinde kışla birkaç saatte , içindeki yeniçerilerle beraber yakılıp yıkıldı .
    Ele geçirilen elebaşları sadrazam tarafından yargılanarak boğduruldu ve cesetleri Sultanahmed Meydanı’ndaki Çınaraltı’na gömüldü . bu olayların sonucu olarak 6 . 000 birey öldürüldü , 20 . 000 birey de sürgüne gönderildi . II . Mahmud ek olarak bir sonra Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıldığını , bir fermanla halka duyurdu .