Yıldırım Bayezid Dönemi Maddeler Halinde

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 28 Ocak 2014 başlatılmıştır.


 1. Yıldırım Bayezid Dönemi Madde Madde

  Yıldırım Bayezid Dönemi (1389 - 1402)

  - Yıldırım Bayezid hükümdar olunca ilk olarak beylikler üzerine yürüdü. Osmanlılarla Kadı Burhaneddin kuvvetleri arasında Çorum yakınlarındaki Kırkdilim'de yapılan Kırkdilim Savaşı'nda Osmanlı ordusu yenildi ve Osmanlı birliklerini komuta eden Şehzade Ertuğrul öldü (1392). Daha sonra Kadı Burhaneddin Akkoyunlularla yaptığı mücadele sırasında Akkoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman Bey tarafından öldürülünce, yerine geçen oğlu Alaeddin Ali, Timur tehlikesi karşısında 1398 yılında Sivas'ı Osmanlılara teslim etti. Sivas valiliğine Yıldırım Bayezid'in oğlu Çelebi Mehmet getirildi. Böylece beylik toprakları Osmanlı topraklarına katıldı (1398).
  - Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatan ilk Türk-İslam hükümdarı oldu. 1391 yılında karadan ve denizden yapılan ilk kuşatma 1396'da Niğbolu Savaşı'nın başlamasıyla kaldırılmıştır. Niğbolu Savaşı'nın ardından İstanbul bir kez daha kuşatıldı. Bu kuşatmada boğazdan geçişi denetlemek için Anadolu Hisarı (Güzelce Hisar) yaptırıldı. 1401 yılına kadar devam eden ikinci kuşatma, bu tarihte Timur'un Anadolu'ya girmesi üzerine Bizansla antlaşma yapılarak kaldırıldı. Bu antlaşmaya göre:
  * Bizans her yıl Osmanlılara vergi verecek
  * İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami inşa edilecek
  * İstanbul'daki Türklerin davalarına bakmak üzere bir kadı tayin edilecek.

  - 1394 yılında Selanik alındı, 1397'de Eflak Beyliği Osmanlı egemenliğini kabul etti.
  - Gelibolu'da büyük bir tersane kuruldu. Gelibolu Deniz Üssünün 1401 yılında tamamlanması ile birlikte Kaptan-ı Derya veya Kaptan Paşa terimi de Osmanlı Deniz Kuvvetlerinde yerini aldı ve Saruca Paşa Türk deniz tarihinin ilk Kaptan-ı Derya'sı oldu.
  - Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
  - 1399 yılında Nasreddin Mehmet Bey Dulkadir tahtını elde etmek için Osmanlu sultanı Yıldırım Bayezid'den yardım istedi. Nasreddin Mehmet Bey Yıldırım Bayezid'in desteği ile Dulkadir hükümdarı oldu. Bundan dolayı Osmanlılar ile Memluklar arasında 1515 yılına kadar devam edecek olan Dulkadir Beyliği üzerindeki hakimiyet mücadelesi başladı.

  Niğbolu Savaşı (1396)

  Nedenleri:

  - İstanbul kuşatmaları sırasında Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi
  - Osmanlıların Tuna boylarına kadar ilerlemesi
  - Osmanlıların Bosna ve Arnavutluğa yerleşmeye çalışması

  Bulgaristan'ın Tuna kıyısındaki Osmanlı kalesi olan Niğbolu Haçlılarca kuşatıldı. Durumu haber alan Yıldırım, İstanbul kuşatmasını webokur.net kaldırarak Niğbolu önlerine geldi. Haçlılar ağır bir yenilgiye uğratılıp savaş Osmanlıların kesin zaferi ile sonuçlandı.

  Sonuçları:

  - Yıldırım'a "Rum Diyarının Sultanı" unvanı verildi.
  - Mora Yarımadası, Bosna Hersek ve Arnavutluk üzerinde ilk kez egemenlik sağlandı.
  - Bulgaristan bütünüyle Osmanlı topraklarına katıldı.
  - Osmanlı Devleti'nin İslam dünyası üzerindeki saygınlığı arttı.

  Ankara Savaşı (1402)

  Nedenleri:

  - Timur ile Yıldırım'ın birbirlerine ağır hakaretlerde bulunması
  - İki hükümdarın da Türk Cihan hakimiyetini ele geçirmek istemesi
  - Timur'a sığınan beylik liderlerinin Yıldırım'a verilmemesi, Yıldırım'a sığınan Karakoyunlu ve Bağdat hükümdarlarının Timur'a verilmemesi
  - Timur'un Sivas'ı, Yıldırım'ın da Erzincan'ı yakıp yıkması

  Osmanlı tarihinde ilk kez bir başka Türk hükümdarıyla yapılan savaştır.
  Ankara yakınlarında başlayan mücadele;
  - Beylik askerleri ile Sırp birliklerinin Timur'un tarafında geçmesi
  - Şehzade birliklerinin savaşı erken terk etmesi
  - Timur'un ordusunun fillerle desteklenmesi
  gibi nedenlerle Timur'un galibiyetiyle sonuçlandı.

  Sonuçları:

  - Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu
  - Osmanlı Devleti Fetret Devrine girdi
  - Eretnaoğulları ve Karesioğulları hariç, diğer Anadolu Türk beylikleri yeniden kurulma fırsatı buldu
  - Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi yavaşladı
  - Bizans'ın yıkılışı gecikti.

  Kaynak: Final Tarih El Kitabı