Yunan İsyanı Hakkında Bilgi

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Demir tarafından 27 Ocak 2014 başlatılmıştır.

  1. Yunan İsyanı İle İlgili Bilgi

    Rumlar, Osmanlı Devleti sınırları içindeki Mora ve Ege adaları dışında, dağınık halde bulunmaktaydılar. Rumlar, Fatih döneminde Osmanlı egemenliği altına alınmışlardı. Osmanlı Devleti’nin adil ve hoşgörülü yönetiminden yararlanan Rumlar, geleneklerini, dil ve inançlarını kurumuşlardı. Rumlar, diğer azınlıklara göre daha imtiyazlıydılar. Devlet yönetiminde görev almak Hristiyanlara kapalı olduğu halde, Rumlara, divan tercümanlığı, Eflak ve Boğdan voyvodalıkları gibi yüksek görevler de veriliyordu. Kıyı bölgelerde, adalarda ve şehirlerde yaşayan ve genellikle tüccarlık ve gemicikle uğraşan Rumlar, ekonomik yönden çok iyi durumdaydılar. XVIII. Yüzyılda Ruslar ile olan ilişkiler, Rumlar arsında bağımsızlık fikirlerinin yayılmasına neden oldu. 1786 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Mora kıyılarına gelen Rus donanması, Mora’da bir isyanın çıkmasına neden olmuştu.
    1789 Fransız İhtilali’nin etkisiyle milliyetçilik akımı bütün Avrupa’da yayıldığı gibi, Rumlar üzerinde de etkili oldu. Bu milliyetçilik akımını, Balkanlardaki amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda Rusya da destekliyordu. Bu sırada Batı Avrupa ülkelerinde, sanat ve bilimde görülen gelişmeler sonunda, eski Yunan medeniyetine duyulan hayranlık giderek çoğalıyordu. Bu ülkelerdeki çok sayıda sanatkar ve bilim adamlarının etkisiyle, Rumlara, eski Yunanlıların torunları gözüyle bakılmaya başlandı. Aynı çevreler, Rumlara ilgi ve sevgi besleyerek, onlara bağımsızlık kazandırılmasını istemekteydiler. Yine bu çevrelerde, Yunan sevgisine karşılık, Türk düşmanlığı alabildiğince körükleniyordu.
    Rumlar, başlatacakları isyanı yönetmek amacıyla Etniki Eterya adlı gizli cemiyeti kurdular. Cemiyetin başkanı,Rus çarının yaveri olan Aleksandr İpsilanti idi. Rumlar, isyana hazır olmakla beraber, Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’dan çekindikleri için, bir süre harekete geçemediler. Fakat, Tepedelenli’nin bazı nedenlerden ayaklanması ve sonuçta idam edilmesi, Rumlara bekledikleri fırsatı verdi. Rumlar, ilk isyanı Eflak’ta başlattılar(1820). Eflaklıların, Rumlara yardımcı olmamaları nedeniyle isyan çabuk bastırıldı. Yenilgiye uğrayan Aleksandr İpsilanti, Avusturya’ya kaçtı. İkinci isyan,1821’de Mora’da çıkarıldı. Papazlar tarafından yönetilen isyan çabuk gelişti. Top yerleştirilmiş Rum ticaret gemileri, isyanı adalara yaymaya çalıştı. Rum isyanı Avrupa’da büyük ilgiyle karşılandı. Rumlara yardım için Avrupa’dan Mora’ya birçok gönüllüler geldi. İngiliz bankaları, asi Rum hükümetinde büyük ölçüde para yardımında bulundular.
    Osmanlı kuvvetleri isyanı bastıramayınca II. Mahmut, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istedi. Mora’ya çıkan Mısır kuvvetleri, isyanı kısa sürede bastırdı(1827).