Yusuf Has Hacib Kimdir Kısaca Hayatı

Konusu 'Araştırma' forumundadır ve Ayaz tarafından 3 Temmuz 2013 başlatılmıştır.


 1. Yusuf Has Hacib Kısaca Hayatı Özet

  Yusuf Has Hacib , M . S . 1017 Karahanlı Devleti’nin Balasagun şehrinde dünyaya geldi . İyi bir öğrenim gördü . Döneminin olabilitesi çok yüksek bilimlerinin yanı sıra Arapça ve Farsça’da öğrendi . 1077 senesinde Kaşgar’da hayata veda etti . Günümüzde türbesi , Çin kontrolu altındaki Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dadır .

  Karahanlı Devleti vaktiyle yaşıyordu , basit eğitimini Balasagun’da aldı . Kendisine eskiden Balasagun’lu Yusuf deniliyordu , bir sonra kendisine Has Hacib ismi verildi . Yusuf Has Hacib , Türk lisan ve edebiyat amaçlı basit kalan Kutadgu Bilig ( Sevinçli kılan bilgi ) kitabının yazarıdır . Kutadgu Bilig 6645 beyitlik bir eserdir . Allah’a hamt , peygambere ve 4 halifeye teşekkürle başlar .
  Karahanlı devlet hükümdarı Ulu Kara Bugra Han’a , Kutadgu Bilig isimli eseri ( ilk siyasetname ve ilk mesnevi örneğini ) 18 ay bir faaliyet nihayetinde 1070 senesinde sundu . Bu kitabı okuyan Ulu Kara Buğra Han kendisine ” Ulu Has Hacib ” unvanı ve Kaşgar’da vezir yardımcısı olarak vazife verdi .
  Kutadgu Bilig’in ilk nüshası 1439′da Herat’da bulundu . İkinci bulunan Arapça , ilki uygurcadır . Kitabın ilk baskısı 1900′de Radloff açısından yapılmıştır .
  Türk edebiyatındaki ilk siyasetnameyi yazmıştır . Türk edebiyatında ilk nazım şeklini o kullanmıştır . Bu nazım şekli de mesnevidir . Bundan dolayı Yusuf Has Hacip denmiştir