Zamir Nedir Çeşitleri Nelerdir

Konusu 'Konu Anlatımı' forumundadır ve Demir tarafından 29 Ocak 2014 başlatılmıştır.


 1. Zamir Nedir Konu Anlatımı

  Zamir (Adıl) : Cümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere denir. Zamirler, cümle içinde isimlerin yerlerini tuttukları için onların bulunduğu görevlerde bulunabilirler; özne, yüklem, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç olabilirler. Zamirler, isimlerin yerlerini tutma şekillerine ve yerlerini tuttukları isimlere göre gruplara ayrılır.

  Zamir Çeşitleri
  A. Kelime Halindeki Zamirler
  B. Ek Halindeki Zamirler
  Kelime Halindeki Zamirler
  1. Kişi Zamirleri
  2. İşaret Zamirleri
  3. Belgisiz Zamirler
  4. Soru Zamirleri

  Kişi Zamirleri
  Kişi isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir.

  TEKİL ÇOĞUL

  1. kişi ben 1. biz
  2. kişi sen 2. siz
  3. kişi o 3. onlar

  Not: “Kendi” kelimesi de kişi zamirlerinden sayılmaktadır.
  Kişi zamirlerinin özellikleri :
  a. Kişi zamirleri, isimlere getirilen hal eklerini alabilirler.
  ben, beni, bana, bende, benden
  sen, seni, sana, sende, senden
  o, onu, ona, onda, ondan
  Birinci ve ikinci tekil kişi zamirleri, -e hal eki aldığında kök değişikliğe uğrar;İ bana, sana şekline girer.
  ben - e > bana, sen - e > sana
  b. Kişi zamirleriyle tamlama kurulabilir. Tamlayan görevinde kullanılırlar :
  Benim yurdum
  Onun evi
  Senin kitabın
  Onların sorunları

  İşaret zamirleri
  Varlıkların yerini belirtme için kullanılan zamirlere işaret zamiri denir.
  Tekil olanlar : bu, şu, o
  Çoğul olanlar : bunlar, şunlar, onlar
  Diğer işaret zamirleri : öteki, beriki
  Bu çok sağlam bir evdir.
  Bunları kim götürecek ?
  Onu kim kırdı?

  İşaret zamirlerinin özellikleri :
  a. Bu, şu, o kelimeleri, ismi belirttiğinde sıfat, ismin yerine kullanıldığında ise zamirdir.
  b. İşaret zamirleri de isimler gibi hal eklerini alarak çekime girerler.
  c. İşaret zamirleri iyelik ekleri almaz.
  d. İşaret zamirleri, isim tamlamalarında tamlayan olabilirler.
  Bunun kapısı açık.
  Şunun temelleri daha sağlam.

  Belgisiz Zamirler
  Hangi isimlerin yerini tuttuğu açıkça bilinmeyen zamirlere denir.
  Hepsini tekrar çözsünler.
  Türkçe’de kullanılan başlıca belgisiz zamirler : “biri, birkaçı, çoğu, bazısı, pek azı, tümü, bütünü, bir kısmı, her biri, herkes, başkası, hiçbiri”
  Belgisiz zamirlerin çoğu aslında belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfatın sonundaki tamlanan durumundaki isim düşürülür ve kelimeye üçüncü tekil ya da üçüncü çoğul eki getirilir. Böylelikle belgisiz zamirler oluşturulur.
  Birkaç öğrenci geldi ; birkaçı dışarıda kaldı.
  Bazı sorular kolay ; bazıları zordu.
  Belgisiz zamirler bazı iyelik eklerini alabilirler.
  Birkaç-ı, birkaç-ı-mız, birkaç-ı-nız
  Pek çoğ-u, pek çoğ-u-muz, pek çoğ-u-nuz

  Soru Zamirleri
  Soru yoluyla ismin yerini tutan zamirlere soru zamiri denir.
  Bunlar kim getirdi ?
  Yanında ne var ?
  Hangisi sizinle gelecek ?
  Buraya neden geldiniz ?
  Dilimizdeki asıl soru zamirleri, “ne” ve “kim” dir. Diğer soru zamirleri çekim ekleleri alarak türemişlerdir: “neyi, kimi, nereye, kime, nerede, kimde…”
  Soru zamirleri, aslında sıfat olan “hangi” ve “kaç” kelimelerinden de türeyebilir.
  Hangi ev güzel ? (sıfat)
  Hangisi güzel ? (zamir)
  Ek halindeki Zamirler
  İyelik Zamirleri
  İsimlerin sonuna eklenerek, onların ait oldukları kişileri bildiren eklerdir.
  Tekil Çoğul
  Ders-i-m ders-i-miz
  Ders-i-n ders-i-niz
  Ders-i ders-leri
  İlgi Zamiri
  Bir cümlede aynı ismi tekrarlamamak için ilgi zamiri kullanırız. İlgi zamiri “-ki” kelimeyle bitişik yazılır ve ismin yerini tutar.
  Onunkinden yaz.
  Benimki durmuş senin saatin kaç ?